Hoofding Gooik

Blijf steeds op de hoogte van geplande omleidingen op jouw buslijn 

De bussen van De Lijn moeten vaak een omleiding volgen door wegenwerken of evenementen. Dit kan zeer vervelend zijn voor jou en andere reizigers. Daarom brengt De Lijn je graag op voorhand op de hoogte. Hoe je je hiervoor kan inschrijven lees je in de onderstaande flyer.

Pajotten bouwen verder aan dynamische regio 

‘Inclusief Pajottenland’,Duurzame energiekansen voor het Pajottenland’ en ‘Bruegelbrood, molens en landschap’. Aan deze projecten wordt vanuit de plattelandswerking van Pajottenland+ samen 580.000 euro toegekend om de regio te versterken. De uitvoering gebeurt in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.  

‘Inclusief Pajottenland’ is een samenwerking tussen Zonnelied, Sint-Franciscus en Pajot Begot, alle drie uit Roosdaal. Samen willen ze een aantal zaken uitrollen over de gemeenten van de Pajottenland+-regio. Ze werken via een nieuw netwerk aan kleinschalige sociaaleconomische initiatieven en betrekken horeca, recreatie en toerisme. Streekidentiteit en Pajotse producten krijgen hierbij de nodige aandacht.

‘Duurzame energiekansen voor het Pajottenland’ is een vervolgproject van Kyoto in het Pajottenland en wordt op de kaart gezet door Pajopower, De Paddenbroek en het Innovatiesteunpunt. Ze willen tot een energiewende komen in de regio. Dit zullen ze realiseren via de energiecoöperatie met de inwoners uit de regio. De focus ligt op energiebesparing en hernieuwbare energie. Zo komt er op de Mark een proefproject rond waterkrachtenergie.

Het project ‘Bruegelbrood, molens en landschap’ is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap, de Erfgoedcel en de Heetveldemolen. In de Heetveldemolen worden een aantal werken uitgevoerd om bezoekers te ontvangen. De andere partners zullen inspelen op een aantal streekaspecten zoals molens, bakovens, landschap en de Mark. Het is de bedoeling om de acties zoveel mogelijk over de zeven gemeenten uit te rollen.

Dankzij de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant kan het Pajottenland deze Leaderprojecten opstarten”, zegt Michel Doomst, voorzitter van Pajottenland+.  “We moeten onze landelijkheid niet alleen behouden, maar versterken. Mensen moeten meer dorpsbouwers worden. We hopen dan ook op een grote betrokkenheid bij de projecten. Verdorping is een essentieel onderdeel van ons werkveld, samen met het versterken van onze leef- en beleefstreek. Onze open ruimte vormt daarbij een Vlaams-Toscaanse troef die ze elders niet hebben.”

Nieuwe school in Strijland is klaar 

Sportbasisschool De Oester

Op de site van sportbasisschool De Oester in Gooik realiseerde Scholen van Morgen een nieuw complex van 1.750 m². Gezien het hoogteverschil op het domein heeft het Basisteam geopteerd voor een compact gebouw in 2 verdiepingen.

Op het gelijkvloers, toegankelijk langs de voorzijde, zijn de administratie en de kleuterklassen geplaatst. Op de verdieping vinden we de lagere schoolklassen en enkele andere klaslokalen. Deze zijn direct langs de achterzijde ontsloten waardoor we dit gerust een tweede gelijkvloers mogen noemen. In het gebouw zelf wordt het hoogteverschil opgevangen met een dubbelhoge polyvalente ruimte.

De kleuterspeelplaats sluit aan op de overdekte inkom van de school en de grote polyvalente ruimte. De voor- en naschoolse opvang zal ook gebruik maken van deze polyvalente dubbelhoge ruimte en de aansluitende kleuterspeelplaats. Direct aansluitend op de kleuterspeelplaats en de kleutertuin is een sanitair voorzien toegankelijk van binnen en buiten.


In een tweede fase, die aanvangt na de verhuizing en de afbraak van de laatste klascontainers, wordt de speelplaats voor de lagere school achteraan aangelegd. Aansluitend aan de school voorzien we een overdekt gedeelte dat overvloeit in de open speelplaats. Het sanitair blok kan ook hier van zowel binnen als buiten bereikt worden.

Voor dit alles tekende BRUT+BO+HoeBa, architectenassociatie de plannen. Aannemers STRABAG-Ed. Züblin AG realiseren de bouwplannen en staan vervolgens in voor 30 jaar onderhoud.


Zie ook: http://www.scholenvanmorgen.be/project/sportbasisschool-de-oester

Bekijk de evolutie van de bouw via https://youtu.be/GGxsSA7qUUs

 

Bericht van openbaar onderzoek 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Gooik brengt ter kennis van de bevolking dat er een onteigeningsplan opgesteld werd voor het verwerven van een strook grond kadastraal gekend, 1e afdeling, sectie C nr. 478b.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik en dit gedurende een termijn van vijftien dagen, hetzij van 24.03.2017 tot en met 07.04.2017.

De eigenaar van het perceel dat opgenomen is in het onteigeningsplan, wordt via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.  In dit schrijven wordt het openbaar onderzoek aangekondigd en wordt deze ingelicht over de wijze waarop een bezwaar kan ingediend worden.

Al wie omtrent het onteigeningsplan bezwaren of opmerkingen heeft, moet deze schriftelijk en aangetekend versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven vóór het einde van de termijn van het openbaar onderzoek, zijnde uiterlijk 07.04.2017.

 

Verslag politieraad van 27 maart 2017 

Hieronder vindt u het verslag van de politieraad van 27 maart.

Vacature voor een jobstudent 

Het gemeentebestuur heeft een vacature voor een jobstudent die tijdens de maand augustus 2017 tewerkgesteld zal worden op de dienst Wonen en Omgeving in het gemeentehuis.

De voorwaarden en het sollicitatieformulier vind je hieronder.