Hoofding Gooik

Blijf steeds op de hoogte van geplande omleidingen op jouw buslijn 

De bussen van De Lijn moeten vaak een omleiding volgen door wegenwerken of evenementen. Dit kan zeer vervelend zijn voor jou en andere reizigers. Daarom brengt De Lijn je graag op voorhand op de hoogte. Hoe je je hiervoor kan inschrijven lees je in de onderstaande flyer.

Pajotten bouwen verder aan dynamische regio 

‘Inclusief Pajottenland’,Duurzame energiekansen voor het Pajottenland’ en ‘Bruegelbrood, molens en landschap’. Aan deze projecten wordt vanuit de plattelandswerking van Pajottenland+ samen 580.000 euro toegekend om de regio te versterken. De uitvoering gebeurt in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.  

‘Inclusief Pajottenland’ is een samenwerking tussen Zonnelied, Sint-Franciscus en Pajot Begot, alle drie uit Roosdaal. Samen willen ze een aantal zaken uitrollen over de gemeenten van de Pajottenland+-regio. Ze werken via een nieuw netwerk aan kleinschalige sociaaleconomische initiatieven en betrekken horeca, recreatie en toerisme. Streekidentiteit en Pajotse producten krijgen hierbij de nodige aandacht.

‘Duurzame energiekansen voor het Pajottenland’ is een vervolgproject van Kyoto in het Pajottenland en wordt op de kaart gezet door Pajopower, De Paddenbroek en het Innovatiesteunpunt. Ze willen tot een energiewende komen in de regio. Dit zullen ze realiseren via de energiecoöperatie met de inwoners uit de regio. De focus ligt op energiebesparing en hernieuwbare energie. Zo komt er op de Mark een proefproject rond waterkrachtenergie.

Het project ‘Bruegelbrood, molens en landschap’ is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap, de Erfgoedcel en de Heetveldemolen. In de Heetveldemolen worden een aantal werken uitgevoerd om bezoekers te ontvangen. De andere partners zullen inspelen op een aantal streekaspecten zoals molens, bakovens, landschap en de Mark. Het is de bedoeling om de acties zoveel mogelijk over de zeven gemeenten uit te rollen.

Dankzij de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant kan het Pajottenland deze Leaderprojecten opstarten”, zegt Michel Doomst, voorzitter van Pajottenland+.  “We moeten onze landelijkheid niet alleen behouden, maar versterken. Mensen moeten meer dorpsbouwers worden. We hopen dan ook op een grote betrokkenheid bij de projecten. Verdorping is een essentieel onderdeel van ons werkveld, samen met het versterken van onze leef- en beleefstreek. Onze open ruimte vormt daarbij een Vlaams-Toscaanse troef die ze elders niet hebben.”

Nieuwe school in Strijland is klaar 

Sportbasisschool De Oester

Op de site van sportbasisschool De Oester in Gooik realiseerde Scholen van Morgen een nieuw complex van 1.750 m². Gezien het hoogteverschil op het domein heeft het Basisteam geopteerd voor een compact gebouw in 2 verdiepingen.

Op het gelijkvloers, toegankelijk langs de voorzijde, zijn de administratie en de kleuterklassen geplaatst. Op de verdieping vinden we de lagere schoolklassen en enkele andere klaslokalen. Deze zijn direct langs de achterzijde ontsloten waardoor we dit gerust een tweede gelijkvloers mogen noemen. In het gebouw zelf wordt het hoogteverschil opgevangen met een dubbelhoge polyvalente ruimte.

De kleuterspeelplaats sluit aan op de overdekte inkom van de school en de grote polyvalente ruimte. De voor- en naschoolse opvang zal ook gebruik maken van deze polyvalente dubbelhoge ruimte en de aansluitende kleuterspeelplaats. Direct aansluitend op de kleuterspeelplaats en de kleutertuin is een sanitair voorzien toegankelijk van binnen en buiten.


In een tweede fase, die aanvangt na de verhuizing en de afbraak van de laatste klascontainers, wordt de speelplaats voor de lagere school achteraan aangelegd. Aansluitend aan de school voorzien we een overdekt gedeelte dat overvloeit in de open speelplaats. Het sanitair blok kan ook hier van zowel binnen als buiten bereikt worden.

Voor dit alles tekende BRUT+BO+HoeBa, architectenassociatie de plannen. Aannemers STRABAG-Ed. Züblin AG realiseren de bouwplannen en staan vervolgens in voor 30 jaar onderhoud.


Zie ook: http://www.scholenvanmorgen.be/project/sportbasisschool-de-oester

Bekijk de evolutie van de bouw via https://youtu.be/GGxsSA7qUUs

 

Basiscursus computer voor senioren 

Ben je senior en wil je beter overweg kunnen met de computer?

Leer dan de basistechnieken in een nieuwe cursus die start vanaf 12 januari 2017.

  • Infomoment: op dinsdag 10 januari om 13.30 uur in zaal Rilleman van G.C. De Cam
  • Wanneer: elke donderdag vanaf 12 januari tot 29 juni, telkens van 9 tot 12 uur
  • Waar: zaal Rilleman van G.C. De Cam
  • Deelnameprijs: € 19,50
  • Inschrijven bij Marijke Decoster in het OCMW - 02/454 12 77 of marijke.decoster@ocmw.gooik.be

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol 

Met ‘Tournée Minérale’ roepen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker alle Belgen op om in februari 2017 een maand lang geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.

Door mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijk alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook frisser en fitter. Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.

Jobstudenten gemeente Gooik gezocht! 

De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst Openbare Werken. De tewerkstelling zal hoofdzakelijk gebeuren bij de ploeg groen die onder andere in staat voor het schoonmaken van straten en pleinen, opruimen van zwerfvuil en het onderhoud van de gemeentelijke plantsoenen en begraafplaatsen.

Ben jij onze kandidaat jobstudent? Mail dan onderstaand formulier ingevuld terug naar openbarewerken@gooik.be. Indienen van je kandidatuur kan uiterlijk tot 17 maart 2017.