Bekendmaking verplaatsing voetweg nr. 28. 

GEMEENTE GOOIK

OPENBAAR ONDERZOEK

Betreft : De aanvraag van mevr. Billens Marie-Jeanne, Terlostraat 21 - 1755 Gooik tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 28.

De bundel ligt ter inzage in het gemeentehuis van 18/07/2017 tot en met 16/08/2017

Datum van aanplakking van de bekendmaking : 17/07/2017

Datum van opening van het onderzoek : 18/07/2017

Datum van sluiting van het onderzoek : 17/08/2017 te 11 uur

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen,maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende voornoemde aanvraag.

De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het onderzoek, dit is gedurende een termijn van dertig dagen, elke werkdag tijdens de diensturen.

De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren schriftelijk en/of mondeling indienen, bij het college van burgemeester en schepenen of de dienst Wonen en Omgeving.