Hoofding Gooik

Notulen politieraad 

Klik op onderstaande link voor meer info over de voorlopig goedgekeurde notulen van de politieraad.

 https://www.politie.be/5405/downloads/politieraad/politieraad-voorlopigegoedgekeurde-notulen