Hoofding Gooik

Omgevingsanalyse Gooik 

In de voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 hebben de medewerkers van gemeente en OCMW samengewerkt aan een omgevingsanalyse. Deze geeft een kwalitatieve beschrijving van de huidige situatie én van de gedetecteerde noden en behoeften voor de toekomst en dit op verschillende domeinen: ruimte en wonen, infrastructuur, mobiliteit, natuur, milieu en energie, vrije tijd, welzijn en zorg, onderwijs en werk.
 
Voor cijfermateriaal verwijzen we naar het 'rapport Gooik' uit de gemeentemonitor.
 
De input uit deze analyse wordt samen met alle voorstellen vanuit de adviesraden en het participatietraject
"Mijn dorp, morgen!" meegenomen door het bestuur om keuzes te maken voor het beleid van de komende 6 jaar.
 

Akten