Wonen en Omgeving  

De dienst Wonen en Omgeving is bevoegd voor stedenbouw, ruimtelijke ordening, de afvalinzamelingen en de werking van het milieupark, mobiliteit en duurzaamheid. Tevens behandelt de dienst ook de werkfiches van openbare werken.

Omgevingsvergunning 

Algemene invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018

 

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

 

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis.

 

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloket.be .

 

Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij je gemeente of bij de helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com.

Problemen met de indiening van een omgevingsvergunning ? 

Heeft u een vraag over de toepassing of een probleem met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket? Contacteer dan de helpdesk via mail of op het nummer 015 45 45 91.
De helpdesk kan u beter helpen wanneer ze kan meekijken op uw scherm. Daarvoor kunt u het gratis programma Teamviewer op uw pc installeren vooraleer u de helpdesk contacteert. 

Meer info over het omgevingsloket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/documentatie

Omgevingsproject - stedenbouwkundige handeling - projectinhoud 

Nieuwe verkaveling - projectinhoud 

Omgevingsproject - nieuwe IIOA - projectinhoud 

Omgevingsproject - nieuwe IIOA - projectinfo 

Personen - aanvraag namens exploitant 

Personen - aanvraag namens organisatie