Laatste nieuws uit uw gemeente!

In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Heel wat verenigingen, gemeenten en inwoners uit Pajottenland & Zennevallei zullen de handen in elkaar slaan voor de organisatie van een regionaal Bruegeljaar vol activiteiten ...

Op zondag 4 november heeft de traditionele Sint-Hubertusviering plaats aan de Woestijnkapel in Gooik. Het weekend nadien, op 10 en 11 november herdenkt het gemeentebestuur de gesneuvelden van WO I met huldigingen in de deelgemeenten en een centrale ...

Van 8 november 2018 tot 7 december 2018 organiseren we een openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling Gooik.

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Gooik op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 4 november 2016.

Vanaf zaterdag 3 tot en met vrijdag 10 november 2018 organiseren we opnieuw de Wereldweek.

Kom genieten van de mondiale wereld tijdens één van de talrijke activiteiten die georganiseerd worden door de adviesraad Gooik Mondiaal en de gemeente ...

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie