Inschrijvingen 

Vanaf 1 september 2018 treedt het Nieuwe Decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs in werking. Ook de Academie van Gooik grijpt kansen in vernieuwing en verbreding van haar aanbod. Enerzijds worden een aantal tradities, waarden en goed werkende constructies behouden, anderzijds wordt er ook een nieuwe richting uitgegaan.
Meer info volgt via onze eerstvolgende nieuwsbrief. De nieuwe structuur kan geraadpleegd worden in het nieuwe uurrooster dat binnenkort online verschijnt.


ONLINE
  


HERINSCHRIJVEN
 

 

Nieuwe inschrijvingen academiejaar 2018-2019

Neem contact op met het secretariaat van de academie van Gooik (02 532 40 86, zie openingsuren) om je herinschrijving te registreren. Nadien kan de herinschrijving voor volgend academiejaar geregeld worden via uw bankinstelling.
Gegevens rekeningnummer academie: Muzette, Dorpsstraat 36a, 1755 Gooik
Rekeningnummer: 744–0170408–69 ~ IBAN: BE71 7440 1704 0869 ~ BIC: KREDBEBB
Mededeling: naam leerling, studierichting, graad en eventueel instrument


Pas NA betaling kan u mits voorlegging van uw bewijs van overschrijving een lesuur afspreken met de leerkracht.

Indien u of uw kind echter een wijziging in de opleiding plant (een 2de instrument, een bijkomende optie,…), komt u natuurlijk persoonlijk
(vanaf 21 juni) op het secretariaat de inschrijving regelen. 

Het ministerie hanteert 2 soorten tarieven:

 • Normale tarieven:
  1°  €   68,00 indien de leeftijd van 18 jaar niet is bereikt (Muzette(*) inbegrepen)
  2°  € 310,00 voor alle anderen (Muzette(*) inbegrepen)

   
 • Verminderde tarieven:
  1°  €   45,00 indien de leeftijd van 18 jaar niet is bereikt (Muzette(*) inbegrepen)
  2°  € 132,00 voor alle anderen (+18 jaar) (Muzette(*) inbegrepen)
Huurgeld instrumenten

Leerlingen die gedurende hun 1ste studiejaren een instrument van de academie wensen te huren, betalen hiervoor een huurgeld van:
- 1ste graad: € 30
- 2de  graad: 1 = € 30     2 = € 40     3 = € 50     4 = € 60
Noteer in de mededeling bij de betaling via overschrijving op bovenstaand rekeningnummer VOORNAAM + NAAM LEERLING + HUUR bv. GITAAR.

Het huurinstrument moet ten laatste op 30 juni naar het secretariaat van de academie Gooik terug gebracht worden.

Muzette

Muzette is het boekenfonds van de academie.
Elke leerling betaalt jaarlijks bij zijn inschrijving € 3,00 lidgeld aan Muzette, dit voor gebruik van:
- studieboeken, fotokopieën en ander didactisch materiaal van de academie;
- het gebruik van sms’jes bij verwittigen afwezige leerkracht.
Dit bedrag werd al verrekend in het inschrijvingsbedrag.

Website

Onze website wordt voortdurend up-to-date gehouden (algemene info, lesverplaatsingen,…). Er worden ook foto’s van activiteiten op gepubliceerd. Indien u niet wenst dat er foto’s van u of uw kinderen gepubliceerd worden, kan u dit best schriftelijk meedelen.

Na betaling van het inschrijvingsgeld en zonder bericht veronderstellen wij dat het publiceren toegestaan is

 Inschrijvingen via secretariaat

 Dorpsstraat 36A, 1755 Gooik

zaterdag 16 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 18 juni 14.30 - 17.00 uur
dinsdag 19 juni 14.30 - 19.00 uur
woensdag 20 juni 13.00 - 18.00 uur
donderdag 21 juni 15.30 - 18.30 uur
vrijdag 22 juni 15.30 - 19.00 uur
zaterdag 23 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 25 juni 14.30 - 17.00 uur
dinsdag 26 juni 14.30 - 19.00 uur
woensdag 27 juni 12.30 - 16.00 uur
donderdag 28 juni 15.30 - 18.30 uur
vrijdag 29 juni 13.30 - 16.30 uur
zaterdag 30 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 2 juli 14.30 - 17.00 uur
dinsdag 3 juli 14.30 - 19.00 uur
zaterdag 25 augustus 09-00 - 12.00 uur
maandag 27 augustus 16.30 - 19.00 uur
dinsdag 28 augustus 16.30 - 19.00 uur
woensdag 29 augustus 13.00 - 18.00 uur
donderdag 30 augustus 16.30 - 19.00 uur
vrijdag 31 augustus 15-30 - 19.00 uur

  Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden

zaterdag 16 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 18 juni 16.30 - 19.00 uur
woensdag 20 juni 14.00 - 18.00 uur
zaterdag 23 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 25 juni 16.30 - 19.00 uur
woensdag 27 juni 14.00 - 18.00 uur
zaterdag 30 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 2 juli 16.30 - 19.00 uur
zaterdag 25 augustus 09.00 - 12.00 uur
maandag 27 augustus 16.30 - 19.00 uur
woensdag 29 augustus 14.00 - 18.00 uur

  Centrum 15, 1540 Herne

zaterdag 16 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 18 juni 16.30 - 18.00 uur
dinsdag 19 juni 16.30 - 18.00 uur
woensdag 20 juni 14.00 - 18.00 uur
donderdag 21 juni 16.30 - 18.00 uur
zaterdag 23 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 25 juni 16.30 - 18.00 uur
dinsdag 26 juni 16.30 - 18.00 uur
woensdag 27 juni 14.00 - 18.00 uur
zaterdag 30 juni 09.00 - 12.00 uur
maandag 2 juli 16.30 - 18.00 uur
dinsdag 3 juli 16.30 - 18.00 uur
zaterdag 25 augustus 09.00 - 12.00 uur
maandag 27 augustus 16.30 - 18.00 uur
dinsdag 28 augustus 16.30 - 18.00 uur
woensdag 29 augustus 14.00 - 18.00 uur
donderdag 30 augustus 16.30 - 18.00 uur
 Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Bij meerdere leerlingen onder de 18 jaar uit één gezin betaalt slechts één gezinslid het normale tarief, de anderen betalen elk € 42 + € 3,00 Muzette. Dit systeem geldt niet voor de +18-jarigen uit eenzelfde gezin.

Indien een leerling jonger dan 18 jaar inschrijft voor een 2de studierichting, dan betaalt hij hiervoor € 42 (hier geen Muzette betalen omdat het een 2de studierichting is). De verschillende studierichtingen zijn: Muziek, Woord en Dans.

Volgt een leerling (of een familielid) tekenacademie, dan is er ook vermindering voorzien mits voorlegging van het attest van de tekenacademie.


Leerlingen boven de 18 jaar betalen voor een 2de studierichting eveneens € 310.

Mindervaliden en hun kinderen die ten laste zijn betalen het volledige bedrag en krijgen het bedrag dat teveel gestort werd terug als ze hun attest op het secretariaat indienen.

Werklozen en hun kinderen die ten laste zijn, betalen het volledige bedrag en krijgen het bedrag dat teveel gestort werd terug als ze hun attest van de VDAB of RVA op het secretariaat indienen. Dit attest kan aangevraagd worden in de werkwinkel en moet bedoeld zijn voor het volgen van de lessen in het DKO. Het ministerie kent alleen korting toe aan volledig werklozen, dus niet voor deeltijds werkenden en mensen met loopbaanonderbreking.

Leerlingen die recht hebben op een leefloon betalen het volledige bedrag en krijgen het bedrag dat teveel gestort werd terug als ze hun attest van het OCMW of CPAS of hun attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ op het secretariaat indienen.

Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI betalen het volledige bedrag en krijgen het bedrag dat teveel gestort werd terug als ze hun attest afgeleverd door de directie van de instelling op het secretariaat indienen.

De lessen hervatten op zaterdag 1 september 2018.

Fijne vakantie... 

Sarah Copriau, directeur