Verlofdagen 

Vakantie- en verlofdagen academiejaar 2017-2018
Hervatting van de lessen: vrijdag 1 september 2017
Vrije dagen van het 1ste trimester
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot zondag 5 november 2017
Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 13 december 2017
Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tot zondag 7 januari 2018
Vrije dagen van het 2de trimester
Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot zondag 18 februari 2018
Paasvakantie: van maandag 2 april 2018 tot zondag 15 april 2018
Vrije dagen van het 3de trimester
Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018
Hemelvaartdag: donderdag 10 mei 2018
Facultatieve verlofdagen: vrijdag 11 mei 2018 en zaterdag 12 mei 2018
Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
Laatste schooldag: zaterdag 30 juni 2018
Vakantieperiodes volgende schooljaren