Hoofding Gooik
« terug naar vorige pagina

Heemkundige Kring van Gooik VZW


BTW :
Adres : Dorpsstraat 67
Postcode : 1755
Stad : Gooik
Website : http://www.heemkunde-gooik.be
Contact naam : Jean-Paul De Loecker
Contact email : info@heemkunde-gooik.be
Telefoonnummer : 02 569 39 57
GSM :

Het woord "heem" betekent huis of erf. Het woord "kunde" betekent kennis. Heemkunde is dus de kennis van de naaste omgeving. In ons geval dus kennis van onze gemeente Gooik en zijn omgeving. Met kennis bedoelen we alle facetten van cultuur, gewoontes, flora, fauna, bevolking, verenigingsleven enz.

De doelstelling van de Heemkundige Kring van Gooik is in essentie de vastlegging en bewaring van de geschiedenis van onze gemeente Gooik (en omgeving). We doen dit vooral schriftelijk, maar ook fotografisch, op video en nu ook digitaal. De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde. Met regelmaat worden evenementen georganiseerd, zoals onze quiz, voordrachten, tentoonstellingen, ... Ook literair zijn we sterk actief. Er is de uitgave van het driemaandelijkse tijdschrift en we brengen regelmatig een mooi en verzorgd boek uit.

In 1976 werden 4 mooie Pajotse gemeenten tussen Halle en Ninove samengevlochten tot een nieuwe fusiegemeente: vier dorpsgemeenschappen die minder de geschiedenis zullen ingaan langs beroemde of vermaarde personen, dan wel door de talloze sappige anekdotes en vertellingen rond eenvoudige mensen die hun levensverhaal in Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen schreven. Op de werken van Jan en Luc De Weerdt in Gooik en het fotoboek van Gaston Dedobbeleer in Oetingen na, werd tot in 1984 weinig heemkundig opzoekingswerk in publicatie omgezet. Het gebrek aan continue inspanningen om de historiek van onze vier leefgemeenschappen beter te leren kennen en vast te leggen, heeft gemaakt dat al te vaak aan de cultuur-historische waarde van gebouwen, monumenten en landschappen achteloos is voorbijgegaan. Het lijkt ons dan ook van groot belang om via een heemkundige kring alle geïnteresseerde speurders samen te brengen om de Gooikenaars regelmatig met terugblikken op hun eigen verleden te confronteren. In naam van modernisering en vooruitgang worden immers al te vaak bouwstenen van het verleden niet op hun echte waarde geschat, of zelfs met de voeten getreden.

Iedereen kan lid worden van de Heemkundige Kring van Gooik door het storten van € 20,00 op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres). Als lid zorgen we ervoor dat je 4 maal per jaar een mooi en verzorgd tijdschrift over Gooik ontvangt. Tevens krijg je een mooie korting op al onze andere uitgaven.