Hoofding Gooik

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

De brandweer werft 40 nieuwe collega's aan 

De brandweer werft vrijwillige brandweermannen- of vrouwen aan en zoekt 40 nieuwe collega's bij wie hulpverlening in het bloed zit.

Meer info in onderstaand document.

Bruegels gezocht! 

In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Heel wat verenigingen, gemeenten en inwoners uit Pajottenland & Zennevallei zullen de handen in elkaar slaan voor de organisatie van een regionaal Bruegeljaar vol activiteiten en beleving. 

In het kader van één van deze Bruegelprojecten is de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar reproducties van werken van Bruegel. In 2019 willen we illustratoren artistiek aan de slag laten gaan met deze reproducties.

We hebben intussen al 49 reproducties verzameld, maar willen er graag nog meer! Help jij ons aan een volgend exemplaar?

Meer info op www.erfgoedcelpz.be/oproep-reproducties-bruegel-gezocht.

Enquête infozuilen: geef hier je mening! 

Het gemeentebestuur heeft reeds een aantal initiatieven genomen om onze vijf dorpskernen dynamischer te maken. Het dorpsplein in Gooik, de te herschikken kern van Kester, de sportsite in Strijland, de Kervijnsite in Oetingen, de werken in en rond de kerk van Leerbeek. 

In het centrum van de gemeente staan een aantal vragen vermeld op een houten infozuil: wandel er eens naartoe en bekijk ze rustig. Kijk goed rond naar de omgeving… en geef ons jouw mening. 

De locaties van de infozuilen zijn:

 • Dorpsplein Gooik
 • Kerkplein Oetingen
 • Strijlandstraat - grasperkje voor de kerk
 • Dorpsplein Kester - grasperkje voor de kerk
 • Leerbeek - grasperkje tussen kinderkribbe Zonnetje en de kleuterschool

 

Het gemeentebestuur zoekt polyvalente medewerkers dienst openbare werken 

Het gemeentebestuur zoekt twee polyvalente medewerkers voor de dienst Openbare Werken.

Meer info over de kandidatuurstelling vind je in onderstaande vacature.

Vrijwilligers gezocht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 

Het gemeentebestuur van Gooik zoekt vrijwilligers voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2018.

Ben je gemotiveerd om op zondag 14 oktober 2018 een handje te helpen als bijzitter in een stembureau in de voormiddag van 7.30 u tot 13.30 u of wil je uw diensten aanbieden als teller in één van de telbureaus voor de gemeenteraads- of provincieraadsverkiezingen in de namiddag vanaf 14 uur? Laat het ons weten via dirk.depester@gooik.be.

Voor verdere info aangaande de werkzaamheden in een tel- of stembureau kan je steeds terecht op het gemeentehuis, Koekoekstraat 2 – 1755 Gooik bij Dirk Depester op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag van 8.30 u tot 12 u of op telefoon 02 5324156 of via bovenstaand mailadres.

Zomereditie Info-Gooik 

De zomereditie van Info-Gooik staat boordevol nieuws over evenementen die tijdens de maanden juli en augustus plaatsvinden: Gooikoorts, speelplein 't Foensjske, de Vlaamse Feestdag, pareltjesworp en oogstfeesten, stage volksmuziek, buurtfeesten,...

Verder nieuwtjes over cultuur, sport, milieu, lokale politie, de integratie gemeente en OCMW en nog veel meer.

Je kunt het infoblad lezen in onderstaand pdf-document.

Waakzaamheidsfase leidingwater van kracht 

Ga spaarzaam om met water!

Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik.  In een aantal steden en gemeenten (waaronder Gooik) die onder meer door De Watergroep bevoorraad worden, wordt in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij de waakzaamheidsfase (code geel) ingesteld.

Meer info vind je in onderstaand document.

Schatten van Vlieg Pajottenland zoek- en fietstocht voor het hele gezin

Vlieg heeft verschillende schatten verstopt in het Pajottenland en daagt jullie uit om deze schatten te gaan zoeken.

Waar zijn de schatten verstopt?

Klik snel op de onderstaande link. Je vind er alle informatie en kan er het programmaboekje downloaden.

Schatten van Vlieg

Veel plezier!

 

Maatregelen aanhoudende droogte 

Zolang de droogte aanhoudt adviseert de brandweerzone ten sterkste de volgende activiteiten niet uit te voeren:
 
● Het houden van kampvuren of andere open vuren. 
● Het afsteken van vuurwerk.
● Het gebruik van onkruidbranders. 
 
Barbecuestellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien. 
 
Meer informatie kan u hieronder downloaden.

Politiebesluit: verspilling van drinkwater verboden in 15 gemeenten vanaf 23 juli 

Als gevolg van de uitzonderlijke droogte neemt waarnemend provinciegouverneur Kaat Boon maatregelen om onnodig verbruik van leidingwater tegen te gaan in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten. De maatregelen gelden vanaf 23 juli voor onbepaalde duur.
Voorbeelden van waterverspilling zijn: met kraantjeswater de auto wassen, het gazon besproeien of zwembaden bijvullen.
Inwoners die zich niet aan het verbod houden riskeren een geldboete van 26 tot 200 Euro en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.
Wat is verboden?
Het is verboden water uit het publieke leidingnet te gebruiken:
 • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
Het besluit is van toepassing in de volgende gemeenten:
 • Affligem
 • Asse
 • Bever
 • Dilbeek
 • Galmaarden
 • Gooik
 • Halle
 • Herne
 • Lennik
 • Liedekerke
 • Pepingen
 • Roosdaal
 • Sint-Genesius-Rode
 • Sint-Pieters-Leeuw
 • Ternat
Deze gemeenten worden bevoorraad door zones die voor het grootste deel in de provincie Oost-Vlaanderen gelegen zijn. De waterreserves van deze bevoorradingsgebieden staan onder druk. 

Bekendmaking openbaar onderzoek nieuwe straatnaam 

Het gemeentebestuur van Gooik deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 24 april 2018 aan de nieuw aan te leggen wegenis in het woonproject “Kwadebeekstraat” de voorlopige naam “Kareelbunder” heeft toegekend.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 augustus tot en met 31 augustus 2018.

Bezwaren of opmerkingen kunt u binnen deze periode schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik.

Te Gooik, 1 augustus 2018

In opdracht,

Eric Van Snick                                                                                                                     Inge Jacobs

Algemeen directeur                                                                                                          Wnd. Burgemeester

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zoekt medewerker 

De cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zoekt een medewerker Bovenlokaal en Transversaal.

Geïnteresseerd? Alle info vind je in onderstaand document.

Sluitingsperiode volkscafé De Cam van 1 t/m 14 augustus 

Volkscafé De Cam is tijdens de vakantieperiode gesloten van woensdag 1 tot en met dinsdag 14 augustus.

Tijdens de stage volksmuziek zal het volkscafé ook uitzonderlijk open zijn op maandag 20 en dinsdag 21 augustus.

Pareltjesworp en oogstfeesten op 15 augustus 

Soulbrothers

The Soul Brothers, drie geboren entertainers en muzikanten van de bovenste plank. Met hun prachtige stemmen doen Charel van Domburg (bekend van The Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soetaer elk podium daveren. Ook op 15 augustus in Gooik met een spetterend optreden op de oogstfeesten,na hun acte de présence op de pareltjesworp, samen met Femke en Waldek van de bekende tv-soap 'Thuis'.

Het optreden van The Soul Brothers wordt vooraf en nadien omringd door het boeiend programma van de oogstfeesten met o.m. optredens van The Goddess Girls, Dries, Lindsay en Bram & Lennert en de voorstelling van het nieuwe bier GOYCK.

Alle info vind je in onderstaande flyer of op www.landelijkegildegooik.be.

In deze flyer lees je ook nog meer over andere zomerevenementen in Gooik en de komende jaarmarkt van zaterdag 29 september.

 

Stage volksmuziek van 21 tot 25 augustus 

Van 21 tot 25 augustus wordt Gooik traditioneel ondergedompeld in heerlijke folkmuziek. Vijf dagen lang folkmuziek spelen of zingen, nieuwe mensen leren kennen, genieten van prachtige akoestische avondconcerten en folkbals, kamperen in een gezellig dorp en even relaxen in de zomerzon.

Dit zijn de mooie ingrediënten van de 40ste editie van de Stage voor Traditionele Volksmuziek

Alle info over cursussen, avondconcerten en nog veel meer vind je op www.stagegooik.be.