Hoofding Gooik

Nieuwe projectoproep Pajottenland+ 

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Pajottenland+ lanceerde zopas een nieuwe projectoproep. Ideeën van individuele inwoners, verenigingen (vzw’s) of openbare besturen zijn welkom. Je kan ze tot 1 december 2017 aanmelden in een korte mail. Projecten kan je via het e-loket indienen tot 15 januari 2018 om 12 uur.  

De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.

Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken”. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuurd twee thema’s en bijhorende maatregelen:

 

Leaderthema: Profilering en promotie via streekidentiteit

Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    

Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

Leaderthema: Leefbare dorpen

Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten

Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid

Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’: duurzame en veilige verplaatsingen

Leader (‘Liaisons entre Actions de développement de l’économie rurale’) houdt een specifieke manier van besturen in. Afgevaardigden van openbare besturen, middenveldorganisaties en plattelandsondernemers werken er samen. De Europese Unie heeft Leader een aparte methodiek meegegeven. Zo worden er kansen gegeven aan ideeën die opborrelen vanuit de gemeenschap (bottom-up), maar ook innovatie, duurzaamheid, gebiedsgericht werken en actieve betrokkenheid en inspraak van de bevolking komen aan bod. Sectoroverschrijdende samenwerking over de gemeentegrenzen heen is belangrijk om aan regiocohesie te werken. Europa, maar ook de regio schuiven een aantal doelgroepen naar voren die bij projectuitvoering moeten worden betrokken: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste gezinnen, sociale groepen en individuen, …

Bijkomende criteria voor een project zijn:

 • meerwaarde voor de streek
 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
 • duurzaamheid van het project na de Leaderperiode
 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
 • behoud van werkgelegenheid of creatie van nieuwe jobs
 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en van doelgroepen
 • projectuitvoering binnen minstens drie gemeenten van Pajottenland+ (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)
 • het project bevat geen milieubelastende aspecten
 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving.
 • heel belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking

Nog een belangrijke beperking: Leader betaalt niet alles… Er wordt 35% eigen financiering verwacht.

Van projectoproep tot start nieuw project

Voor projectuitvoering vanaf 1 mei 2018, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen enkel digitaal worden ingediend tot 15 januari 2018 via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.   

Heb je een idee, bezorg het ons op mail tegen 1 december 2017.

NIEUW:

Voor geïnteresseerde projectindieners: op maandag 13 november om 14 uur hebben we een opleiding e-loket’ in ons secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal. (Vanaf deze oproep gebeuren projectindiening en declaraties digitaal.)  

 

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 december 2017 naar jos.huwaert@pajottenland.be, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.

Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten we via het e-loket ten laatste op 15 januari 2018 om 12 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 10 januari. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteer je eveneens coördinator Jos Huwaert via mail of op 054 / 500 245.  

Twee vacatures voor gemeentelijke administratie 

Het gemeentebestuur wenst zijn team te versterken met een administratief medewerker (C1-C3 M/V) voor de dienst Burger & Welzijn en een deskundige (B1-B3 M/V) voor de financiële dienst.

Meer info vindt u in het onderstaand document.

Openbaar onderzoek afschaffing voetweg 

Bekendmaking van het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag van AP&D nv, Kerkstraat 38, Oetingen tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 97.

Kerstsfeer in de bib 

De gezelligste uitlening van het jaar? Dat is ongetwijfeld onze kerstuitlening.

Aan de vooravond van Kerstmis maken we het extra gezellig in de bib. Kom je opwarmen aan een heerlijk tasje glühwein of chocomelk, leen gratis cd’s uit voor de perfecte sfeer tijdens het diner of enkele dvd’s om de vakantie door te komen.

Zoek nog snel het perfecte recept voor een kerstkalkoen of neem gewoon rustig plaats en ontsnap even aan de eindejaarsdrukte. Iedereen welkom op donderdag 21 december van 16 tot 20 uur.