Verantwoordelijke Markt 

Marktkramers/standhouders 

Elke marktkramer conform de wetgeving kan zich inschrijven voor onze markt.
Ook verenigingen, occasionele standhouders en ambachten zijn welkom.
Lees het reglement aandachtig en schrijf je vervolgens in (zie menu). Hierna krijg je van onze marktverantwoordelijke een bevestiging.


De jaarmarkt is toegankelijk voor het publiek van 10.00 tot 18.00 uur.

Inschrijven kan tot 23 september!

Iedereen WELKOM !

Inschrijven als marktkramer / standhouder 

Naam *:
Voornaam *:
Naam firma / vereniging *:
Volledig adres *:
E-mailadres *:
Telefoon/GSM *:
Aard van de stand :
 Marktkramer
 Infostandhouder
 Oude Ambacht
 Vereniging
Beschrijving artikels / activiteit *:
Breedte stand in m *:
Diepte stand in m *:

Opgepast !
Indien er achter het kraam een wagen dient geplaatst te worden, aangeven waarom dit nodig is. Wagens bij het kraam kunnen wij enkel toestaan na overleg en goedkeuring.

Motivatie :
Elektriciteit :

Vanaf 2019 zal er een vast bedrag gevraagd worden voor het gebruik van elektriciteit, namelijk € 15 / stand / aanvraag. Deze dient samen de waarborg betaald te worden !

Gebruikt gas :
Gebruikt warmtebron :

 ENKEL GOOIKSE VERENIGINGEN KUNNEN BEROEP DOEN OP EEN EVENTUELE TENT INDIEN NOG VRIJ !

Tent 6 op 3 m :
 Heeft kennis genomen en is akkoord met het reglement

 

Reglement jaarmarkt Gooik 28 september 2019.
Het is mogelijk om de stand op te stellen vanaf 6.15 uur.
Elke standplaats moet ten laatste om 8.00 uur ingenomen zijn, zo niet wordt de stand doorgegeven aan een andere standhouder. De stand is gratis, we vragen wel een waarborg om uw stand te garanderen, deze bedraagt € 25 en komen ons toe samen met het inschrijvingsformulier voor 20 september 2019.Waarborgen die na 20/09/19 betaald zijn, worden NIET meer terugbetaald. Betalen kan op Rekeningnummer BE08 1030 2641 7313 met als mededeling uw naam + beschrijving stand!
Vroege vertrekkers (voor 17u) krijgen hun waarborg niet terug ! Elke standhouder zal een vuilzak van gemeente Gooik krijgen die hij dient op te hangen aan zijn stand die zowel door de standhouder zelf als de bezoekers van de stand kunnen gebruikt worden. Elke stand dient altijd bemand te zijn door zijn/haar verantwoordelijke !
De markt wordt officieel geopend door de Gooikse Belleman om 10.00 uur en loopt tot 18.00 uur.

Risico’s schuiven aan op de markt als de verantwoordelijke de plaats heeft aangeduid. Zij betalen 2€ per meter met een minimum van 10€ per stand.
Dit geldt ook voor inschrijvingen na 24 september of laatkomers !

Om 17.00 uur controleert de marktverantwoordelijke de aanwezigen. Indien de stand nog aanwezig is, zal de waarborg in de hand terugbetaald worden !
De stand moet proper achtergelaten worden. De geleverde vuilniszakken dienen op een plaats verzameld te worden zoals aangegeven door de marktverantwoordelijke.
Elke stand en het artikel dat men aanbiedt moet conform zijn met de huidige wetgeving. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de schade die zijn /haar stand kan veroorzaken. Het jaarmarktcomité kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade. Het jaarmarktcomité is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Opstelling van de stand
De stand dient zo opgesteld te worden in de aangegeven afstanden die aangegeven zijn op de dorpels van de straat. De stand mag niet groter zijn dan aangegeven. Er dient een zone van 4 m vrije ruimte te zijn tussen de overbuur en uzelf om zo brandweer en hulpdienst een vrije gang te geven indien noodzakelijk. In deze zone mag NIETS staan. Geen banners, luifels, materiaal, verkoopwaar, producten, tafels of /en stoelen en andere items !

Mensen die gebruik maken van elektriciteit.
Elektrische verlichting of toestellen kunnen aangesloten worden op het elektrisch net, enkel bij aanvraag. Deze aanvraag kun je doen op het inschrijvingsformulier. (MAX 2.000 Watt per stand tenzij anders aangegeven)
Wij voorzien verschillende aansluitborden op het parkoers en proberen alle aanvragen hierop aan te sluiten. Dit is echter geen garantie omdat wij ook niet iedereen kunnen aansluiten. De standhouder kan altijd een huis aan zijn/haar standplaats om elektriciteit vragen bij de particulier (indien zij dit willen toelaten).
De toestellen moeten gekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme. Verlengkabel min. 25 m is zelf mee te brengen! Toestellen of verlengkabels die beschadigd zijn, kunnen niet aangesloten worden op onze verdeelborden.
Vanaf dit jaar vragen wij voor het gebruik van de elektriciteit een vast kost van € 15, te betalen met de waarborg.

Mensen die gebruik maken van warmtebronnen met elektriciteit en/of gas.
Warmtebronnen staan buiten handbereik van het publiek. Gasflessen staan verwijderd van warmtebronnen en moeten op verharde grond bevestigd staan. Deze dienen gecontroleerd te zijn. De gasdarmen moeten minder dan 5 jaar oud zijn. Controle zal uitgevoerd worden bij de opstelling van uw stand.
Brandblusser van 6 kg. en branddeken zijn verplicht.

Alle punten in dit reglement moeten worden nageleefd en
zullen ook worden nagekeken de dag zelf door de verantwoordelijken.

Je bent enkel ingeschreven als het inschrijvingspapier met handtekening en waarborg toekomt voor
24 september 2018 aan onderstaand adres. Voor verdere vragen of meer info
Sven Vanderrusten (marktverantwoordelijke)
Dorpsstraat 67 te 1755 Gooik
TEL: 02/532 14 02 GSM: 0474/73 47 86 email: jaarmarkt@gooik.
be

 

  De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening
conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Wij verwijzen naar onze volledige privacy verklaring, te vinden op onze website via volgende link: https://www.gooik.be/algemeen-bestuur/beleidsdocumenten

gelieve alle velden met * in te vullen