Reglement jaarmarkt Gooik 28 september 2019 

Het is mogelijk om de stand op te stellen vanaf 6.15 uur.

Elke standplaats moet ten laatste om 8.00 uur ingenomen zijn, zo niet wordt de stand doorgegeven aan een andere standhouder. De stand is gratis. We vragen wel een waarborg om uw stand te garanderen, deze bedraagt € 25 en komen ons toe samen met het inschrijvingsformulier voor 20 september 2019. Waarborgen die na 20/09/19 zijn betaald, worden NIET meer terugbetaald.

Vroege vertrekkers (voor 17u) krijgen hun waarborg niet terug ! Elke standhouder zal een vuilzak van gemeente Gooik krijgen die hij dient op te hangen aan zijn stand die zowel door de standhouder zelf als de bezoekers van de stand kunnen gebruikt worden. Elke stand dient altijd bemand te zijn door zijn/haar verantwoordelijke!

De markt wordt officieel geopend door de Gooikse Belleman om 10.00 uur en loopt tot 18.00 uur.

 

Risico’s schuiven aan op de markt als de verantwoordelijke de plaats heeft aangeduid. Zij betalen € 2 per meter met een minimum van € 10 per stand.
Dit geldt ook voor inschrijvingen na 24 september of laatkomers!

Om 17.00 uur controleert de marktverantwoordelijke de aanwezigen. Indien de stand nog aanwezig is, zal de waarborg in de hand terugbetaald worden.

De stand moet proper achtergelaten worden. De geleverde vuilniszakken dienen op een plaats verzameld te worden zoals aangegeven door de marktverantwoordelijke.

Elke stand en het artikel dat men aanbiedt moet conform zijn met de huidige wetgeving. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de schade die zijn /haar stand kan veroorzaken. Het jaarmarktcomité kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade. Het jaarmarktcomité is niet verantwoordelijk voor diefstal.

 

Opstelling van de stand

De stand dient zo opgesteld te worden in de aangegeven afstanden die aangegeven zijn op de dorpels op de straat. De stand mag niet groter zijn dan aangegeven. Er dient een zone van 4 m vrije ruimte te zijn tussen de overbuur en uzelf om zo brandweer en hulpdienst een vrije gang te geven indien noodzakelijk. In deze zone mag NIETS staan. Geen banners, luifels, materiaal, verkoopwaar, producten, tafels of /en stoelen en andere items !

 

Mensen die gebruik maken van elektriciteit.

Elektrische verlichting of toestellen kunnen aangesloten worden op het elektrisch net, enkel bij aanvraag. Deze aanvraag kun je doen op het inschrijvingsformulier. (MAX 2.000 Watt per stand tenzij anders aangegeven)

Wij voorzien verschillende aansluitborden op het parkoers en proberen alle aanvragen hierop aan te sluiten. Dit is echter geen garantie omdat wij ook niet iedereen kunnen aansluiten. De standhouder kan altijd een huis aan zijn/haar standplaats om elektriciteit vragen bij de particulier (indien zij dit willen toelaten).

De toestellen moeten gekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme. Verlengkabel min 25 m is zelf mee te brengen! Toestellen of verlengkabels die beschadigd zijn, kunnen niet aangesloten worden op  onze verdeelborden.

Vanaf dit jaar vragen wij voor het gebruik van de elektriciteit een vaste kost van € 15, te betalen met de waarborg.

 

Mensen die gebruik maken van warmtebronnen met elektriciteit en/of gas.

Warmtebronnen staan buiten handbereik van het publiek. Gasflessen staan verwijderd van warmtebronnen en moeten op verharde grond bevestigd staan. Deze dienen gecontroleerd te zijn. De gasdarmen moeten minder dan 5 jaar oud zijn. Controle zal uitgevoerd worden bij de opstelling van uw stand.

Brandblusser  van 6 kg. en branddeken zijn verplicht.

 

Alle punten in dit reglement moeten worden nageleefd en zullen ook worden nagekeken de dag zelf door de verantwoordelijken.

 

Je bent enkel ingeschreven als het inschrijvingspapier met handtekening en waarborg toekomt voor

20 september 2019 aan onderstaand adres. Voor verdere vragen of meer info

Sven Vanderrusten (marktverantwoordelijke)

Dorpsstraat  67 te  1755    Gooik

TEL: 02/532 14 02            GSM: 0474/73 47 86       e-mail:  jaarmarkt@gooik.be