Verantwoordelijke rommelmarkt 

Rommelmarkt tijdens de jaarmarkt 

Schrijf je nu in voor onze jaarlijkse rommelmarkt op de jaarmarkt van Gooik!

Inschrijving rommelmarkt 

Naam *:
Voornaam *:
Adres *:
Telefoon/GSM *:
E-mailadres *:
Artikels *:

  De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening
conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Wij verwijzen naar onze volledige privacy verklaring, te vinden op onze website via volgende link: https://www.gooik.be/algemeen-bestuur/beleidsdocumenten

gelieve alle velden met * in te vullen