Dierenwelzijn  

De gemeente Gooik zet in op het welzijn van dieren, met een aantal concrete projecten en tips.

We volgen ook de adviezen van www.dierenwelzijn.vlaanderen.be.

Huisdiersticker 

Een huisdiersticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden. 
Zo kunnen de hulpdiensten, in geval van nood, meteen ook zorg dragen voor de huisdieren. Kleef hem dus op een goed zichtbare plaats.

Je kan een gratis huisdiersticker afhalen in het gemeentehuis.

 

Geen vergunning voor vuurwerk 

Sinds mei 2019 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk.
Enkel in uitzonderlijke gevallen - o.a. georganiseerd vuurwerk - kan de gemeente een toestemming verlenen. 

Het Gooikse College van burgemeester en schepenen heeft, op advies van de Dierenwelzijnsraad, beslist om geen enkele vergunning voor vuurwerk af te leveren.