Beheersorgaan 

De bibliotheek kan voor adviezen rond haar werking steeds een beroep doen op haar beheersorgaan. Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek (beleidsplanning, financieel beleid, collectievorming, inrichting en uitrusting, opstellen van het dienstreglement, promotie, organiseren van activiteiten,...). 

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad en anderzijds vertegenwoordigers van de gebruikers van de bibliotheek. Bij de start van een nieuwe legislatuur van de gemeenteraad wordt ook het beheersorgaan opnieuw samengesteld. Iedere geïnteresseerde bezoeker van de bibliotheek kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het beheersorgaan. Aarzel dus niet om je kandidatuur in te dienen en werk mee aan het uitbouwen van de bib van Gooik!

Leden 

Het huidige beheersorgaan werd samengesteld op de gemeenteraadszitting van 26 november 2013. Het bestaat uit volgende leden:

- vertegenwoordigers van de gebruikers:

  • Anne Abeels
  • Al Callens
  • Stefaan Detandt
  • Roger Ghijssels
  • Alfons Vandergraesen

- vertegenwoordigers van de politieke fracties:

  • Christine Vankersschaever (CD&V)
  • Patrick Week (CD&V)
  • Hilde Maton (N-VA)

- schepen van cultuur:

  • Jan Depester

- bibliothecarissen:

  • Ellen De Broyer (secretaris)