Lid worden 

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek van Gooik. Om je in te schrijven, moet je je identiteitskaart voorleggen.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar betaal je €5 lidgeld per jaar.

De eerste bibliotheekkaart krijg je kosteloos. Als je een nieuwe kaart nodig hebt na diefstal of verlies, betaal je hiervoor €3.

Dankzij de samenwerking tussen bibliotheken in Vlaams-Brabant via het provinciaal bibliotheeksysteem kan je door je lidmaatschap in één van deze bibliotheken terecht in alle bibliotheken uit dit netwerk. Je hebt maar één bibliotheekkaart nodig en hoeft maar één keer lidgeld te betalen.

Uitlenen 

Materialen uitlenen kan enkel op vertoon van je bibliotheekkaart.

Boeken en tijdschriften mag je gratis uitlenen. Voor CD’s en DVD’s betaal je een leenvergoeding van €0,50 per stuk, behalve voor de informatieve DVD’s, deze zijn ook gratis uitleenbaar.

Je mag maximum 15 stuks in totaal in je bezit hebben.

De uitleentermijn bedraag vier weken. 

Attenderingen 

Indien de bibliotheek je e-mailadres heeft, sturen we een e-mail als de uitleentermijn bijna verstreken is.

De bibliotheek kan niet garanderen dat deze mailtjes correct verstuurd en ontvangen worden. Hou daarom steeds je uitleenbriefje bij en hou de inleverdatum in de gaten. Je kan ook je uitleningen bekijken op mijn.bibliotheek.be

Verlengen 

Je mag je uitleningen maximum twee keer verlengen. Voor CD’s en DVD’s betaal je bij een verlenging opnieuw de leenvergoeding van €0,50.

Verlengen kan je doen aan de balie in de bibliotheek, via e-mail, telefonisch of zelf via mijn.bibliotheek.be. Hou voor het gemak je bibliotheekkaart bij de hand, verlengen gaat gemakkelijker en sneller als we je kaartnummer hebben.

Als een werk door iemand anders gereserveerd is, kan het niet meer verlengd worden.

Aanmaningen en boetes 

Indien je te laat je boeken terugbrengt, moet je een boete van €0,10 per stuk, per dag betalen.

Als je je boeken niet binnen de correcte inlevertermijn binnenbrengt, zal de bibliotheek je een aanmaning sturen. De eerste drie aanmaningen worden via e-mail verstuurd of per post indien we je e-mailadres niet hebben. De vierde en laatste aanmaning wordt via een aangetekende brief verstuurd. De kosten van deze aanmaningen worden bij je boete geteld.

Indien je de uitgeleende werken ook na de vierde aanmaning niet terugbrengt naar de bib zullen deze als verloren beschouwd worden. Je moet dan niet alleen je boetes en de kosten van de aanmaningen betalen, maar ook de aankoopprijs van deze werken vergoeden.

De bibliotheek kan niet garanderen dat de aanmaningen correct verstuurd en ontvangen worden. Breng de bibliotheek steeds op de hoogte als je adresgegevens wijzigen en hou ook steeds zelf de inleverdatum in de gaten.

Reserveren en aanvragen uit een andere bibliotheek (IBL) 

Als je zeker wilt zijn dat jij als volgende een bepaald werk kunt uitlenen, kan je dit laten reserveren. Hiervoor betaal je €0,80.

Indien de bibliotheek een bepaald boek niet heeft, maar een andere bibliotheek in Vlaanderen wel, kan je dit aanvragen via interbibliothecair leenverkeer (IBL). Je kan dit boek dan gewoon uitlenen in de bib van Gooik. Je betaalt hiervoor €1,00.

Je kan maximum 5 materialen per keer reserveren en maximum 5 aanvragen per keer doen uit andere bibliotheken.

Verlies of beschadiging 

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de boeken, CD’s of DVD’s die je uitleent. Als je een beschadiging vaststelt bij het uitlenen, meld dit dan aan het baliepersoneel. Anders kan jij bij het terugbrengen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

Bij een gedeeltelijke beschadiging zal de bibliothecaris het bedrag van de vergoeding bepalen. Bij onherstelbare schade of verlies moet je de aankoopprijs vergoeden en eventuele administratiekosten betalen.

Tarieven 

Lidgeld

 

 

Jeugd

Gratis

 

Volwassenen 18+

€5,00 per jaar

Leengeld boeken

Gratis

Leengeld CD & DVD

 

 

Fictie

€0,50 per stuk

 

Non-Fictie

Gratis

Leengeld E-boeken

€5,00 voor drie boeken

Reservatie

€0,80

Aanvraag materiaal uit andere bib (IBL)

€1,00

Nieuwe lidkaart na verlies

€3,00

Overschrijden uitleentermijn

 

 

Boete

€0,10 per dag per materiaal

 

Gewone aanmaningsbrief

Kost postzegel

 

Aangetekende aanmaningsbrief

Kost aangetekende zending

Beschadiging, verlies, diefstal

 

 

Totaal verlies of beschadiging

Kostprijs materiaal + administratiekosten

 

Gedeeltelijke beschadiging

Kostprijs herstelling

Kopies en prints

 

 

A4 zwart-wit

€0,05 per bladzijde

 

A4 kleur

€0,25 per bladzijde

 

A3 zwart-wit

€0,10 per bladzijde

 

A3 kleur

€0,50 per bladzijde