Het gemeentebestuur legt in zijn vrijetijdsbeleid heel wat accenten op een betere buurtwerking ondermeer door de ruime financiële en logistieke ondersteuning van de vele buurtfeesten in de deelgemeenten.

Daarnaast zijn er ook nog gemeentelijke buurtinitiatieven zoals een garageverkoop, buurtbabbels, buurtinfozuilen, …