Sport 

Gooik heeft de laatste jaren werk gemaakt van haar sportbeleid, onder andere via een goed onderbouwd sportbeleidsplan werden diverse sportpromotionele activiteiten opgezet en werden er ook stappen genomen op het vlak van sportinfrastructuur. Het Gooikse sportbeleid wordt mee opgevolgd door een zeer actieve adviesraad sport.  

Binnen haar sport-voor-allen beleid heeft de gemeente Gooik geïnvesteerd in haar sportaanbod zodat elke Gooikenaar, van kleuter tot Sportelaar met of zonder beperking, zijn gading kan vinden. Daarnaast zijn er zowat Gooikse 50 sportverenigingen die wekelijks voorzien in een kwaliteitsvol aanbod voor hun leden, hun werking wordt via gemeentelijke subsidies ondersteund  

Het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen is de Gooikse sportoase bij uitstek, hier vindt zowel de recreant als competitiesporter, van zeer jong tot iets minder een kwaliteitvolle sport- en beweeginfrastructuur op maat. Het beheer van het sportcentrum ligt in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, de dagelijkse werking wordt opgevolgd door de sportdienst.

Voor al je sportieve vragen kan je terecht bij de sportdienst.

Sportdienst Gooik
Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen
Clubhuis (1ste verdiep)
Processiestraat 15 - 1755 Gooik
E-mail: sport@gooik.be
Tel: 054/32 89 79
GSM: 0478/78 14 68