Beleid  

Het cultuurbeleid wordt ondersteund door de doelstellingen en actieplannen CULTUUR die in de meerjarenplanning zijn opgenomen, door de bepalingen van het cultuurdecreet en door de adviserende en coördinerende rol van de cultuurraad.