Cultuurraad  

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over alle culturele aangelegenheden in de gemeente. Naast het verlenen van advies, verleent de cultuurraad logistieke ondersteuning aan de socioculturele verenigingen en organiseert zij zelf activiteiten.

De cultuurraad houdt zich bezig met:

  • Opvolging en uitvoering van de beleidsdoelstellingen voor cultuur in de meerjarenplanning
  • De tweejaarlijkse uitreiking van de cultuurparel
  • Adviezen uitbrengen aan het schepencollege over alle zaken die kaderen binnen het gemeentelijik cultuurbeleid
  • Logistieke ondersteuning van socioculturele verenigingen
  • Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de cultuurraad. Ook als deskundige of geïnteresseerde inwoner kan je lid worden. Om lid van de cultuurraad te worden, moeten de verenigingen of kandidaten een aanvraag indienen via de cultuurdienst.

Samenstelling 

Voorzitter

Yvan Bardijn
E-mail: cultuurraad@gooik.be

Ondervoorzitter

An Borremans

Secretaris & penningmeester

Ludo Dehandschutter (cultuurbeleidscoördinator)
Dienst Vrije Tijd
G.C. De Cam
Dorpsstraat 67
1755 Gooik
Tel.: 02 532 14 02
E-mail: ludo.dehandschutter@gooik.be

Schepen van cultuur

Jan Depester
Frankrijkstraat 3
1755 Oetingen
0471 79 80 65
E-mail: jan.depester@gooik.be

Leden

Adriaensens Verona (individueel geïnteresseerde)
Boelaert Lieven (individueel geïnteresseerde)
Cannoot Steven (Theater Ja-Ja)
Copriau Sarah (directie Academie voor Muziek, Woord en Dans)
De Deyn Deborah (individueel geïnteresseerde)
De Loecker Jean-Paul (Heemkundige Kring van Gooik)
De Win Marleen (Actigo)
Dewit Herman (Muziekmozaïek)
Foubert Chris (individueel geïnteresseerde)
Jespers Marc (KWB Leerbeek)
Lichtert Patrick (Gooikoorts)
Maton Hilde (KVLV Leerbeek)
Pierreux Isabelle (Vlaamse Volksbeweging)
Scheerlinck Michiel (individueel geïnteresseerde)
Sonck Steven (individueel geïnteresseerde)
Tondeur Inge (KVLV Leerbeek)
Van Bavegem Johnny (Heemkundige Kring van Gooik)
Vanderkelen Lieve (individueel geïnteresseerde)
 

 

Vergaderdata 

De cultuurraad vergadert maandelijks (behalve tijdens de zomervakantie) op de derde donderdag van de maand in gemeenschapscentrum De Cam. Occasioneel wordt er een werkgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor de uitwerking van een bepaald project zoals de cultuurmaand, kinderanimatie, de Vlaamse Feestdag, …