Jeugdbeleid 

De gemeente Gooik heeft in haar meerjarenplan voor jeugd heel wat doelstellingen, acties en middelen voorzien, waarmee zij de komende jaren werk wil maken van een degelijk jeugd(werk)beleid.

Zij wordt hierin deels ondersteund vanuit de Vlaamse Overheid die op haar beurt een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten wil realiseren opgenomen in het decreet Lokaal Jeugdbeleid.