Betrokken bij het Gooikse jeugd(werk)beleid 

Wil je graag meewerken aan alles wat er rond jeugd beweegt in de gemeente? Dan kan je dit op verschillende manieren doen.

Via de Jeugdraad kan je jouw stem laten horen. Deze adviesraad geeft mee vorm aan het Gooiks jeugd(werk)beleid.

Het lokaal netwerk rond kinderopvang en opvoeding (LOKO) brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden.

Speelpleinwerking 't Foensjske is steeds op zoek naar gemotiveerde animatoren tijden de paas- en zomervakantie.