Overzicht feest- en fuifloket 

 • Fuifbeleid
 • Meldingsformulier fuiven
 • Opleiding fuifcoach
 • Fuifzalen
 • Vragen over alcohol en drugs
 • Geluidsnormen
 • De fuifbox
 • Uitleendienst
 • Aanplakborden
 • Inschuifborden
 • SABAM
 • Nuttige links

Meldingsformulier fuiven 

Alle organisatoren van publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen tussen 22 en 6 uur zijn verplicht een melding te doen op de jeugddienst. Je doet dit uiterlijk drie maanden voor de de fuif of het evenement.

Deze melding kan je doen door onderstaande meldingsformulier in te vullen. In het meldingsformulier vind je tegelijk ook meer informatie over:

 • de geluidsnormen en het uitlenen van geluidsmeter of geluidsbegrenzer;
 • reservatie leeftijdsbandjes bij de preventiemedewerker;
 • de fuifbox;
 • de gemeentelijke uitleendienst voor erkende Gooikse verenigingen.

De melding wordt doorgestuurd naar het gemeentebestuur en de lokale politie ter goedkeuring. De jeugddienst neemt met jou contact op bij goedkeuring of wanneer er nog bijkomende vragen zijn.


Fuifbeleid 

Sinds enkele jaren werken de gemeenten van de politiezone Pajottenland (Gooik, Bever, Galmaarden, Lennik, Herne en Pepingen) samen aan een positief fuifbeleid. De klemtoon ligt op maximale ondersteuning van organisatoren bij het wegwijs maken in de steeds groeiende reglementering.

De klemtoon ligt hierbij vooral op veilig fuiven.

Klik hier om het vernieuwde fuif- en feestreglement door te nemen.


Opleiding fuifcoach 

Het fuif- en feestreglement bepaalt dat elke organisator 1 fuifcoach moet hebben. De jeugdregio Pajottenland organiseert jaarlijks een opleiding fuifcoach. Deze opleiding bestaat uit:

 • een theoretisch gedeelte: fuifbeleid, wetgeving,...;
 • EHBO;
 • opleiding brandbestrijding i.s.m. PIVO

Wanneer je beroep doet op een erkende bewakingsfirma dan heb je nog steeds een fuifcoach nodig, maar hoef je wel geen fuifstewards meer te voorzien.

Voor een lijst met erkende bewakingsfirma's: klik hier


Fuifzalen 

Zaal Edele Brabant is momenteel dé fuifzaal in Gooik en heeft een capaciteit van 800 personen.
Er zijn momenteel maximum 10 fuiven toegelaten per jaar. Erkende Gooikse verenigingen krijgen voorrang om de zaal te boeken voor een fuif tot en met 30 september.


Voor meer info:

zaaledelebrabant@hotmail.com

0479 87 23 30


Vragen over alcohol en drugs? 

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke drugpreventiedienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik).

Je kan er terecht voor informatie rond drugs en alcohol, advies bij beginnend alcohol - of druggebruik, aanvragen van vorming voor uw vereniging of organisatie, vragen over het MEGA project lagere scholen, opstarten en coachen van een alcohol – en drugbeleid in uw organisatie, infostand op evenementen, preventie bij het organiseren van uw evenement of fuif.

Meer info via www.gooik.be/zorg/preventiedienst

 

 


Geluidsnormen 

Geluidsnormen

De geluidsnormen zijn objectieve normen (aantal decibels) en ze hebben enkel betrekking op de muziek, die bovendien elektronisch versterkt moet zijn.

Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe geluidsnormen. Alle informatie vindt u hier.

Er is ook een handige brochure i.v.m. de geluidsnormen.

 

Voor welke muziekactiviteiten?

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dit wil zeggen:

 • iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...);
 • elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...);
 • een café met gewone achtergrondmuziek;
 • een fuif in een zaal of een tent;
 • een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek;
 • een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal;
 • een festival in openlucht ...


Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest zonder versterking,...) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.
 

Welke vergunning of toelating heb ik nodig?

Wanneer je slechts één maal per jaar, of enkele keren per jaar een muziekactiviteit organiseert.
 

Het maximumvolume gaat nooit luider dan 85 dBA

Dit gaat om achtergrondmuziek tijdens een activiteit zoals een eetfestijn. Dit gaat niet om dansbare muziek.
Je hoeft het geluid niet te meten, en je hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming.

Luider dan 85dB maar gemiddeld over 15 min niet luider dan 95 dBA

Dit is de muziek in muziekcafé's, kleine fuiven of van liveconcerten in een kleine zaal.
Maatregelen:

 • toestemming vragen aan het college + vermelden welk maximum niveau je wil hanteren. Het maximum niveau mag nooit hoger zijn dan 100 dBA;
 • het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit;
 • het geluidsvolume moet zichtbaar zijn voor wie het geluid bedient;
 • het plaatsen van een geluidsbegrenzer is geen verplichting.


luider dan 95 dBA maar gemiddeld over 60 min niet meer dan 100 dBA

Deze geluidsniveaus vind je bij rockconcerten, grote fuiven en in discotheken.

 • toestemming vragen aan het college + vermelden welk maximum niveau je wil hanteren. Het maximum niveau mag nooit hoger zijn dan 100 dBA;
 • het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit;
 • je registreert het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit;
 • het geluidsvolume moet zichtbaar zijn voor wie het geluid bedient;
 • het plaatsen van een geluidsbegrenzer is geen verplichting;
 • gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek.

Je kan als organisatie de geluidsmeter van de jeugddienst of de geluidsbegrenzer van de lokale politie Pajottenland ontlenen. Meer informatie hierover is terug te vinden in het meldingsformulier.


De fuifbox 

De jeugddienst van Gooik heeft een fuifbox met (preventie)materiaal die gratis te ontlenen is. Deze kan door jullie organisatie opgehaald worden in de week voor de fuif en kan teruggebracht worden in de week na de fuif.

Wie gebruik wil maken van deze fuifbox kan dit aanduiden in het meldingsformulier.

In de fuifbox vind je volgend materiaal:

 • banner van de preventiedienst (te bevestigen aan de inkom);
 • banner "tijd zat voor alcohol" (te bevestigen aan de drankstand);
 • banner "geen alcohol aan -16 en -18" (te bevestigen aan de drankstand);
 • 4 walkietalkies met oortjes;
 • 4 fluo vestjes "fuifsteward Gooik";
 • 1 signalisatielamp;
 • EHBO-rugzak;
 • kassa;
 • 2 lijsten met noodnummers;
 • rookverbodtekens en affiches;
 • nooduitgangtekens;
 • brandblussertekens;
 • EHBO-deken;
 • handleiding van de fuifbox.

Uitleendienst 

Alle Gooikse erkende verenigingen kunnen op de uitleendienst terecht die gevestigd is in de loods van openbare werken, Processiestraat 5 te Gooik-Strijland, elke werkdag tussen 8 en 9 uur ‘s morgens voor het afhalen (van 8.30 tot 9 uur) of het terugbrengen (tussen 8 en 8.30 uur) van de volgend materialen :

 • geluidsinstallatie in koffer (versterker-mengpaneel, cd-speler, micro, 2 luidsprekers + statieven en kabels)
 • kleine geluidsinstallatie (luidspreker met voet op micro)
 • multimediaprojector 
 • 20 podiumelementen (2 m x 1 m)
 • 4 tentjes van 3 m x 6 m 
 • 3 pagodetenten van 5 x 5 m 
 • liftbus voor 8 personen
 • bus voor 19 personen
 • groot projectiescherm van 2 m x 2 m
 • DVD-speler
 • 4 walkie-talkies
 • 70 nadars
 • 6 stradars
 • 10 schragen
 • 80 stoelen
 • percolator (voor 100 tassen koffie)
 • herbruikbare bekers
 • nadars
 • springkasteel
 • buurtspeelkoffer
 • 3 buurtpakketten (80 stoelen, 8 schragen en 4 tentjes) enkel voor de buurtfeesten

De reservatie van dit uitleenmateriaal dient te gebeuren via ons digitaal loket.

Uitleenreglement


Aanplakborden 

Voor het plakken van affiches in de gemeente Gooik zijn er enkele aanplakborden voorzien. Je mag enkel affiches plakken op deze borden. Hieronder vind je de lijst van aanplakboden:

 • Oetingen - Oude Plaats en hoek van de Vollezelestraat en Blijkheerstraat;
 • Kester - kruising van de Edingsesteenweg en Bruneaustraat;
 • Leerbeek - Winnepenninckxstraat
 • Gooik - ter hoogte van het gemeentehuis, Koekoekstraat 2;
 • Strijland - ter hoogte van de kerk.

Je mag steeds borden plaatsen op privé-terrein wanneer je toestemming hebt van de eigenaar. Borden plaatsen op de openbare weg en gewestwegen (Ninoofsesteenweg, Molenstraat, Langestraat, Bruneaustraat, Edingsesteenweg en Sint - Kwintenbaan) is verboden.

Voor het plaatsen van borden op gewestwegen kan wel toestemming gevraagd worden aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Wegen en Verkeer.

Alsembergsesteenweg 49
1600 Sint-Pieters-Leeuw
tel 02 363 88 11
fax 02 363 88 35
wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be


SABAM 

Je moet SABAM betalen wanneer je muziek laat horen (live of opgenomen) die behoort tot het beschermde wereldrepertorium. Ook als het gaat om een privéfuif of als je geen inkom vraagt, moet je SABAM betalen.

Je betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Voor een fuif is dit het tarief nummer 105 (bals, gala’s, TD’s, party’s, fuiven, feesten, karaoke).

Hoeveel je precies betaalt, wordt o.m. bepaald door de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen... De in rekening genomen inkomprijs is steeds de gemiddelde inkomprijs die wordt gevraagd.

Als er slechts een gedeelte van de zaal wordt gebruikt (door panelen afgescheiden), dan meld je dit best, want het kan invloed hebben op het forfait dat je moet betalen.

Formulieren en betaling in orde brengen

Je verstuurt de "Aanvraag tot toelating"  volledig ingevuld en ondertekend via mail, fax of post, of brengt dit online in orde, minimum 10 dagen vóór de datum van de fuif.

Alle formulieren dienen te worden opgestuurd naar onderstaand adres:

SABAM - Front Office

Aarlenstraat 75 - 77
1040 Brussel
02/286 82 11

www.sabam.be