Gooik Mondiaal 

Wat?

Gooik Mondiaal is de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking die  verenigingen en individuen groepeert die werken rond ontwikkelingssamenwerking. Gooik Mondiaal is een open adviesraad. Dit betekent dat alle personen met een positieve interesse welkom zijn om samen en in samenwerking met het gemeentebestuur een actief gemeentelijk Noord-Zuidbeleid uit te bouwen.

De raad is doorheen de jaren gegroeid van een puur Noord-Zuidwerking naar een werking met een mondiale benadering (klimaat, duurzaam ondernemen, etc) met extra oog voor de armsten onder de wereldbevolking.

Doelstellingen

Het lokaal bestuur adviseren over alles wat met ontwikkelingssamenwerking te maken heeft. Gooik Mondiaal adviseert ook de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke werkingssubsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

De Gooikse bevolking sensibiliseren voor de "mondialer" problemen. Informatie bieden en mogelijkheden aanreiken om de doelstelling van de Verenigde Naties (SDG's) tegen 2030 te ondersteunen en bereiken.

Gooik = FairTradeGemeente. Als FairTradeGemeente wil Gooik op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent bij ons. Door middel van 6 criteria spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier proberen we de inwonerswarm te maken voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame landbouw. Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie!

Contact

Rolf Van Haver
familiervanhaver@hotmail.com 
Voorzitter Gooik Mondiaal


Dienst Vrije Tijd - Jeugd en Noord Zuid

GC De Cam
Dorpsstraat, 67
1755 Gooik

noord.zuid@gooik.be
02/532 14 02

Facebookpagina Gooik Mondiaal


Film Mondiale 

Gooik Mondiaal wil jou in 2019 opnieuw enkele ontspannende avonden bezorgen en gaat daarom verder met 'Film Mondiale'. Voor slechts 2 euro krijg je naast de filmvoorstelling ook nog een geweldig Fair Trade-drankje. Gooik Mondiaal hoopt alvast jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Wil je meer weten of heb je nog vragen, aarzel dan niet en neem contact op met de Noord-Zuid-medewerker via noord.zuid@gooik.be.