Broederlijk Delen - Gooik parochie Sint - Niklaas 

Een kleine groep vrijwilligers organiseert ieder jaar opnieuw, en dit al meer dan 20 jaar, een koffiestop en solidaire maaltijd ten voordele van Broederlijk delen. Dit gebeurt tijdens de vastenperiode.

Broederlijk delen voert zelf geen projecten uit in het Zuiden. Ze steunen enkel bestaande lokale organisaties. Dit is een bewuste keuze. Lokale organisaties kennen namelijk het best de situatie op het terrein.
De eigen plannen die ze ontwikkelen bieden de beste garantie voor blijvende verandering aangezien ze aangepast zijn aan de lokale bevolking.

Zo steunden we de koffieboeren in Burundi en de lokale bevolking in Guatemala en nog zoveel meer. Het beschikbare geld wordt volgens bepaalde verdeelsleutels verdeeld over Afrika,  Latijns Amerika en vervolgens verdeeld over  meer dan twintig landen waar Broederlijk delen nu actief is.

Dezelfde groep vrijwilligers zet zich ook in voor :

 • de damiaanactie;
 • Eurochildren;
 • de voedselbank (voor de armen in ons land);
 • wereldmissiehulp (inzameling van kleding);
 • Kom op tegen kanker.

Contact:
mariejosedevos@skynet.be
Terlostraat, 63                                                                                                                  
1755 Gooik                     

Martin De Kegel vzw 

Martin De Kegel vzw

Hoofddoel van onze vzw is het verstrekken van financiële hulp voor kansarme schoolkinderen in Sri Lanka. Reeds 550 kinderen krijgen jaarlijks een toelage voor de aankoop van schoolbenodigdheden, een uniform en schoenen, welke zij nodig hebben om naar school te kunnen gaan.

Verder geven we ondersteuning van medische zorgen en wordt er in scholen van achtergestelde gebieden voorzien in sanitaire installaties en drinkbaar water. Ook in voormalig tsunami- en oorlogsgebied plaatsen we waterpompen om de levensomstandigheden van de arme bevolking te verbeteren.
Jaarlijks gaat een delegatie van onze vzw ter plaatse om de projecten te evalueren, en te helpen bij de opbouw. In Sri Lanka zelf is er een comité van 15 mensen die de projecten voorstellen, bespreken en uitkiezen. De uiteindelijke keuze van de projecten gebeurt door ons, op advies van het comité in Sri Lanka, en dit wordt zo nodig bijgestuurd vanuit België.

Om onze fondsen te verzamelen kunnen wij rekenen op de hulp en de steun van heel veel mensen uit onze vriendenkring, familie en van heel veel mensen die spontane giften doen. Voor giften vanaf € 40,00 op jaarbasis mogen wij een fiscaal attest afleveren.
Ons rekeningnummer is 833-5317398-19

www.mdkvzw.be

11.11.11. Gooik 

11.11.11 Gooik  organiseert jaarlijks de stratenactie in de maand november. Jaarlijks halen we zo'n 8000 euro op voor 11.11.11.

11.11.11 Gooik  sluit zich ook aan bij de jaarlijkse broodzakken -actie. Elke Gooikse bakker krijgt de kans om voor de novembermaand broodzakken aan te schaffen met de boodschap van 11.11.11 erop, tegen normale marktprijzen.

11.11.11 Gooik  organiseert jaarlijks een actie in de bibliotheek. En, al naargelang het jaarthema kunnen er ook nog meer ludieke acties plaatsvinden.

11.11.11 Gooik  werkt samen met de kerkelijke overheid eucharistievieringen uit rond het jaarthema en brengt uiteraard ook de bijhorende homilie.

11.11.11 Gooik  wil graag bij groepen met enige interesse omtrent ontwikkelingssamenwerking langskomen om meer uitleg te geven over waar wij voor staan.

Elke financiële bijdrage is gans het jaar door welkom op het rekeningnummer  BE30 0000 0000 1111. Voor giften vanaf € 40 ontvang je in de loop van volgende voorjaar automatisch een fiscaal attest.

Contact:
jozef.bellemans@telenet.be
Edingsesteenweg, 337
1755 Gooik
www.11.be/11                                                                                                                              

Vale Viver vzw 

Vale Viver

Vale Viver is een Belgische vzw die nauw samenwerkt met de gelijknamige Braziliaanse organisatie. Zowel in België als in Brazilië werken vrijwilligers aan het opbouwen van een menswaardig bestaan voor gezinnen die in een schijnbaar uitzichtloze situatie leven. Door het aanbieden van structuren, bijscholingen voor kinderen, cursussen en informatie avonden voor volwassenen, capoeira, dans, toneel voor jongeren,enz.

Waar?
Onze projecten situeren zich in de staat Minas Gerais in het noordoosten van Brazilië. Gameleira is een sloppenwijk van águas Formosas, een blijkbaar vergeten stadje in het binnenland.

Waarom?
Omdat ongelijkheid een onrecht is. We willen een brug slaan tussen Noord en Zuid. Hier willen we vooral mensen bewustmaken van de grote ongelijkheid in de wereld. Bewustmaken dat mensen overal in de wereld het recht hebben op een menswaardig bestaan. Door onze aanwezigheid in Gameleira, door de sociale projecten die we er hebben, door de structurele hulp, door de vele Belgische vrijwilligers die er regelmatig de handen uit de mouwen komen steken, geven we de mensen aldaar hoop op een betere toekomst voor hen en hun kinderen.

Contact:
Vale Viver vzw - Regio Pajottenland
Sint-Annastraat 4b
1755 Oetingen
0473/45 38 25
info@vale-viver.org
www.vale-viver.org
www.facebook.com/groups/44675043539/

Inti Sisa vzw 

INTI SISA (Inti = het Kichwa woord voor zon, Sisa = Kichwa voor bloem) is een Ecuadoraanse vzw die bestaat uit Ecuadoranen (Indígenas en Mestiezen) en Belgen met de bedoeling tegemoet te komen aan de noden op het vlak van educatie in het kanton Guamote, gelegen in de provincie Chimborazo met een grote meerderheid inheemse bevolking.

Exact twintig jaar geleden kwam de oprichtster daar terecht tijdens een inleefreis van Broederlijk delen. Het stond al snel vast dat zij de bevolking in de bergen zou helpen en ze verzamelde fondsen voor de opstart van een project. De eerste vrijwilligster startte er met behulp van lokale mensen een educatief centrum. Het centrum omvat klassen snit en naad, computer, Engels, huiswerk, muziek en een peutertuin. De educatieve werking ondersteunt de laaggeschoolde bevolking en de schoolgaande jongeren.

Enkele jaren nadien werd een gastenhuis gebouwd om zelf inkomsten te verwerven ten voordele van het educatief centrum. Het gastenhuis is reeds vijf jaar een plaats voor uitwisseling tussen nationaliteiten en culturen. Inti Sisa breidde langzaam uit en dit steeds met hulp van Nederlandse, Engelse en vooral Belgische vrijwilligers.

Zelf kreeg ik de unieke kans om een jaar lang als vrijwilliger te werken in Guamote, het dorpje waar Inti Sisa is gevestigd. Op 3000 meter hoogte mocht ik even acclimatiseren om al snel Engelse les te geven in dorpjes die soms nog  500 meter hoger in de bergen zijn gelegen, nadien jongeren te helpen met hun huiswerk en op zondag het muziekatelier te ondersteunen .

Contact:
Laus De Boeck
ldb95@hotmail.com                                                                                                                                  
www.intisisa.org/                                                                                                                       
cotopaxi2012.blogspot.be/

Terranga Terranga vzw 

Vzw Terranga Terranga is een jonge vzw opgestart door enkele Pajotse vrienden met een hart voor de inwoners van Pikine (de armste en grootste voorstad van Dakar).

Het doel van deze vzw is om een kleuterschool in Pikine te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Deze steun gebeurt op verschillende manieren:

 • ondersteuning van de leerkrachten op het gebied van opleiding;
 • ter beschikking stellen van educatief, didactisch en pedagogisch materiaal;
 • op zoek gaan naar een  nieuwe locatie voor de school;
 • zorgen dat alle kinderen naar school kunnen, ook de kinderen van ouders met een beperkt inkomen.

Contact:
nele.neukermans@gmail.com

Rekeningnummer:  BE26 1030 2815 5229

Kanaga vzw 

Collectief Kanaga is een vzw die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten in het West-Afrikaanse land Mali. Wij proberen op kleine schaal een duurzame ontwikkeling in Mali te ondersteunen. Onze vereniging wordt volledig gedragen door vrijwilligers, waardoor giften integraal aan onze ontwikkelingsprojecten kunnen worden gespendeerd.

In Mali zetten we de projecten op in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en lokale NGO’s. Belangrijke projecten die wij met uw hulp reeds hebben gerealiseerd en waar we in de toekomst aan zullen werken, zijn:

 • waterputten in Pays Dogon (op deze manier voorzien we momenteel 17.000 mensen van drinkbaar water);
 • verlenen van micro-kredieten;
 • financieren van opleidingen;
 • verstrekken van noodhulp;
 • ondersteuning en uitbouw van een opvang voor straatkinderen in hoofdstad Bamako.
   

In België werken wij samen met gemeentelijke en provinciale overheden en met privésponsors.
We proberen hier ook heel wat sociaalartistieke projecten te realiseren.
Collectief Kanaga vzw is erkend door de Koning Boudewijn Stichting en giften vanaf € 40  zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Contact:
kanaga@skynet.be
www.kanaga.be