Van co÷rdinator tot surplus-animator 

Speelplein ’t Foensjske is er om kinderen tijdens de vakanties optimale speelkansen te bieden. Iedereen die aan speelpleinen meewerkt, heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid kinderen een prettige vakantie te laten beleven. Naast de essentiële taken horen er bij elke functie een aantal specifieke taken die wij hieronder bondig beschrijven:

 

Coördinator/hoofdanimator

Sven Vanderrusten van de dienst Vrije Tijd in G.C. De Cam.

Hij put uit een eigen rijke speelpleinervaring en zijn spelletjesbagage om de andere medewerkers te adviseren om het reilen en zeilen van een speelplein te verbeteren, problemen te verhelpen, de administratie op te volgen, themawerking aan te moedigen, materiaal zinvol te gebruiken, communicatie met ouders en gemeente te optimaliseren … Kortom, hij is vooral de helpende hand voor duizend-en-een dingen die op een speelplein gebeuren.

Voor elke vakantie en/of activiteit bereidt hij de speelpleinwerking voor. Hij waakt over de kind- en gezinsvriendelijkheid van de speelpleinwerking. Hij draagt er zorg voor dat de gebruikte infrastructuur en het gebruik van materiaal verantwoord wordt gebruikt. Na elke speelpleinperiode zorgt hij voor een uitgebreide evaluatie zodat er kan geleerd worden uit foutjes voor volgende werkingen.

 

Hoofdanimatoren

Hij/zij heeft samen met de coördinator de leiding en samen zijn ze verantwoordelijk op het speelplein. De hoofdanimator is in het bezit van een attest animator/hoofdanimator of is studerend of tewerkgesteld in de pedagogische sector.

Een hoofdanimator zorgt als een goede huisvader of –moeder voor het speelplein. Samen met de coördinator verdeelt de hoofdanimator de taken en vullen ze elkaar aan naargelang hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten.

Als hoofdanimator sta je vooral tussen de kinderen en animatoren, geef je speelimpulsen, organiseer en animeer je activiteiten, bereid je uitstappen voor, reik je oplossingen aan in moeilijke situaties, luister je naar wat er bij de animatoren leeft en moedig je hen aan.

Een goede werking is slechts mogelijk mits goede voorbereiding en planning. Hij/zij werkt een voorbereidingsschema uit voor de voorbereidingsdagen en evalueert regelmatig wat afgesproken is.

Een hoofdanimator is ook een beheerder en zorgt voor de administratie, het onderhoud, het materiaal, de infrastructuur, organisaties van toezicht, goede afspraken rond toezichten voor en na het speelplein en volgt de correcte procedures op bij ongeval.

Je bent als hoofdanimator samen met de coördinator de woordvoerder van ons speelplein. Dus kortom, hoofdanimatoren zijn onontbeerlijk voor de goede werking van ons speelplein. Animatoren zijn niet de werkpaardjes van de hoofdanimatoren, heb dus zelf je aandeel in de pleinactiviteiten!

 

Animatoren : 16 jaar of ouder

Animatoren kunnen door hun interesse, hun kennis en hun ervaring op een boeiende manier spelen met kinderen. Zij bieden activiteiten aan op een aantrekkelijke en kindvriendelijke manier, werken binnen het desbetreffende thema, kunnen kinderspel uitlokken en stimuleren en draaien op een actieve wijze mee in de speelpleinorganisatie: toezicht houden, verantwoordelijkheid opnemen, voorbereidingen maken, plannen, evalueren, …

Als animator heb je een leeftijdsgroepje van een tiental kinderen onder je hoede, die zich bij jou thuis moeten voelen en je kunnen vertrouwen. Hij/zij helpt de leiding bij allerhande taken die eigen zijn aan het samenleven in groep. “Karweitjes” zoals de opkuis, opruimen, afwassen en poetsen horen nu eenmaal bij een werk op ons speelplein.


De ideale animator is dus van alle markten thuis, kan vlot van de ene rol in de andere overstappen, spelletjes voorbereiden en overleggen met de hoofdanimator en coördinator, kortom zij zijn eveneens onmisbaar op een speelpleinwerking.

Voel je je wat hulpeloos, roep dan zonder schroom luidkeels de hoofdanimator of coördinator om hulp, vermits zij reeds langer ervaring hebben in het vak.

 

Gebrevetteerde animatoren : 16 jaar of ouder

Dezelfde taakomschrijving als bij animatoren. Zij kunnen echter putten uit de informatie die werd meegegeven tijdens de cursus. (Zeker een aanrader).

 

Hulpanimatoren : 15 jaar (= het jaar waarin je 16 zal worden)

Hulpanimatoren zijn animatoren voor de toekomst. Kennis maar bovenal ervaring zijn belangrijk om een speelpleinwerking tot een goed einde te brengen. Die ervaring kan je opdoen door mee te werken op een speelplein. Hulpanimatoren hebben dezelfde taken als animatoren maar werken nooit alleen in een groep en doen geen toezicht voor en na het speelplein. Zij zijn steeds vergezeld door een animator.

 

Surplus-animatoren

Surplus-animatoren zijn animatoren die nog niet de nodige competenties hebben om zelfstandig te functioneren op een speelplein omwille van een verstandelijke of fysische beperking. Zij helpen de animator bij de spelletjes met de kinderen en krijgen al eens een zelfstandige taak als zij die ook aankunnen, echter steeds onder begeleiding.

 

BELANGRIJK!

Tot slot willen wij melden dat elke functie zijn specifieke taken heeft, maar dat het in de eerste plaats om teamwork gaat. Iedereen moet zijn/haar verantwoordelijkheden opnemen, maar een geslaagde speelpleinwerking krijg je pas als het geheel meer is dan de optelsom van alle delen. En krijg je het al eens lastig, dan geven humor en geduld vaak een oplossing.