Voorbereidingsmomenten 

Wij hechten veel belang aan een degelijke voorbereiding. Dit betekent dat wij verwachten dat je zeker aanwezig bent op de afgesproken voorbereidingsdag (een ganse dag). Dit is meestal telkens in het weekend voor de desbetreffende vakantie.

De voormiddag spenderen we enerzijds aan een uiteenzetting van onze werking voor de moni’s die nieuw zijn. Ook de schepen van Jeugd komt zich voorstellen en schetst de speelpleinwerking binnen het gemeentebestuur.

Dan komen de andere moni’s (zij kennen reeds de werking op het speelplein) erbij en worden de periodes vastgelegd i.v.m.  leeftijdsgroepen, themaweken, uitstappen, toezichten, taken, afspraken, eerste weekoverzicht en uithangbord voor ouders, voorbereidingen , enz. Dit alles wordt af en toe onderbroken door een leuk spelletje.

Verder zetten wij het speelplein speelklaar: klaarzetten van ons speelmateriaal in het materiaalhok, uithangen van nodige informatie, klassenplannen maken zodat we het meubilair terug op zijn plaats kunnen zetten, opzetten van de kleutergroepjes, eventueel al dingen klaarzetten om de eerste dag mee te starten, enz.


Administratief worden de contracten getekend en krijg je er een dubbeltje van.

In verband met je eigen voorbereidingen vraag je je best af WAT, WAAR, WAARMEE en HOE je de activiteit met de kinderen gaat doen.

Bouw voldoende afwisseling in je programma (naar de kleintjes kan dit zelfs heel veel zijn op 1 dag, gekoppeld aan de nodige pipi-pauzes). Zorg dat je materiaal klaarstaat tegen de aanvang van je activiteiten, kinderen wachten immers niet graag.

Maak het voor de kinderen gezellig en plezant door goede inkleding van het thema. Vraag gerust tips aan de leiding.  Informeer de ouders: geef voor bepaalde activiteiten briefjes mee, weekprogramma’s worden uitgehangen zodat ouders telkens weten wat er gepland is.