Informatie 

Eten

Het eten moet u zelf meegeven:

• Tienuurtje : vb. een koek of een stuk fruit en drank
• 12.00 uur : boterhammen + eventueel drankje
• Vieruurtje : vb. een koek of een stuk fruit en drank

BELANGRIJK !
Wij werken aan een milieuvriendelijk speelplein, daarom stellen wij het op prijs dat de kinderen hun boterhammen in een brooddoos meekrijgen en niet in een zilverpapier of een andere wegwerpverpakking, ook zijn blikjes uit den boze (brikjes wel toegelaten). Als speelplein werken we graag mee aan een goed milieu!

Drank

Speelplein ’t Foensjske biedt de kinderen de mogelijkheid om een frisdrank te kopen op het speelplein en dit tegen het bedrag van 50 eurocent per frisdrank. Water van de kraan is steeds gratis ter beschikking.

(Heeft uw kind een allergie laat dit dan zeker weten bij de inschrijving: rubriek medische gegevens).

Voor onze kleinsten en eventueel ook de groteren hebben we een drankkaart voorzien die kan gekocht worden bij de inschrijving en in een fichebak blijft op het speelplein. Telkens er gedronken wordt zal er een stempel op de kaart komen zodat de kinderen geen centjes meer moeten bijhouden en dus ook niet meer kunnen verliezen.

Een drankkaart heeft 20 drankbeurten = 10 euro of 10 drankbeurten = 5 euro. Op de kaart wordt de naam van het kind genoteerd en die is overdraagbaar naar andere periodes zodat de kaart dus ook bij een volgende speelpleinwerking terug gebruikt kan worden.

Deze kaarten zijn niet geldig op uitstappen of specifieke animatiedagen! Indien de kaart vol is, wordt u op de hoogte gebracht om eventueel een nieuwe aan te kopen. Een gebruikte kaart is niet terugbetaalbaar!

Kledij

  • Doe uw kinderen kleding aan die vuil mag worden en waarmee ze makkelijk kunnen spelen en bewegen zoals een jogging.
  • Trek uw kinderen geen dure merkkledij aan om naar het speelplein te komen.
  • Zorg ervoor dat de naam van uw kind in elk kledingstuk staat.
  • Geef aan uw kleuter een schoon onderbroekje mee (een ongelukje is snel gebeurd)

 

Ongelukje?

Wat gebeurt er wanneer uw kind ziek wordt of ten val komt ?

  • Wanneer er iets gebeurt met een kind, gaat er iemand van het speelplein of de verantwoordelijke zelf met het kind naar de dokter of eventueel naar het ziekenhuis.
  • De ouders worden onmiddellijk verwittigd (noteer daarom bij de inschrijving het telefoonnummer waar wij u overdag kunnen bereiken.)
  • De kinderen die naar het speelplein ’t Foensjske komen, zijn verzekerd.
  • Als uw kind speciale zorgen nodig heeft, noteer dit ook op de inschrijvingsfiche.

Iets verloren?

Zorg ervoor dat in de kledij, de brooddoos en de rugzak de voor- en achternaam van uw kind staat.

Geef geen dure spullen, geen speelgoed en geen grote sommen geld mee want daar zijn we niet verantwoordelijk voor. (gsm, gameboys, walkman, e.a.). Gaat er toch iets verloren breng dan de leiding zo snel mogelijk op de hoogte.

GDPR (beveiligen van persoonlijke gegevens)

Ook wij gaan zorgvuldig om met gegeven die wij ter beschikking krijgen voor onze werking te laten slagen. Daarom moet er vanaf nu telkens goedkeuring gegeven worden dat wij u gegevens en dat van uw kind(eren) gebruiken en bewaren. Wij nemen ook beeld en geluid op tijdens onze werking en gebruiken deze voor promotionele doeleinde (facebook, website, flyers) Ook hier dient u een goedkeuring te geven dat uw kind(eren) op beeld en geluidmateriaal mogen staan. Dit vind u terug op het inschrijvingsformulier. Hebt u vragen aarzel niet ons te contacteren. 

De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening 
conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Wij verwijzen naar onze volledige privacy verklaring, te vinden op onze website via volgende link: https://www.gooik.be/algemeen-bestuur/beleidsdocumenten