Tarief 

Tarieven
  Gooikse kinderen Buitenschoolse kinderen
Prijs/kind 5 euro 10 euro
Prijs/gezin 10 euro 20 euro

Vanaf 3de kind
(binnen het gezin)

Gratis Gratis

 

 

 

 

 

 

  • Gooikse kinderen: woonachtig en/of schoolgaand te Gooik.
  • Buitengemeentelijke kinderen: NIET woonachtig en NIET schoolgaand te Gooik.

Hoe betaalt u?

Het bedrag wordt elke morgen aan de betreffende moni overgemaakt en vanaf dat moment wordt uw kind als aanwezig beschouwd.

 

Tussenkomst kosten speelpleinwerking

U kunt als ouder de onkosten voor de opvang van uw kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van het belastbaar inkomen (= belastingaftrek) met een maximum van 11,20 euro per dag per kind. Sinds 2005 valt ook het jeugdwerk onder de noemer 'kinderopvang'. Dus speelpleinwerking en activiteiten van jeugdwerkinitiatieven zijn fiscaal aftrekbaar (let wel: lidmaatschappen, uniformen, ... behoren hier niet toe).

Graag geven wij u nog mee dat u na elk kalenderjaar (+/- maand april) een fiscaal attest ontvangt van de deelname aan de speelpleinwerking van het voorgaande jaar.

Mogelijk kunt u ook terecht bij de mutualiteit waar u aangesloten bent. Al dan niet betaalt deze een deel van de vrijetijdsbesteding van uw zoon of dochter terug.

Graag willen wij nog eens benadrukken dat wij alles in het werk stellen om voor uw kind(eren) een leuke en zinvolle speelpleintijd te organiseren.

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met onze coördinator van de speelpleinwerking Sven Vanderrusten : sven.vanderrusten@gooik.be - foensjske@gooik.be, - 0474/73 47 86 of tijdens de kantooruren 02/532 14 02.

Bij afwezigheid kunt u ook terecht bij de jeugdconsulent Joost Dedoncker -  joost.dedoncker@gooik.be.