Gooiks sportaanbod 

Gooik heeft een zeer ruim en divers sportaanbod, gaande van kleuter tot sportelaar, met of zonder beperking,… Iedereen kan er zijn gading vinden.

Er wordt een opdeling gemaakt in:

 •  Kleuters (2,5-5 jaar)
  O.a. het MultiMove-bewegingsaanbod en kleuterturnen, de kleuterhappenings, Kijk! Ik Fiets!, Rollebolle, Hopsakee, … en het aanbod van de Gooikse sportverenigingen en Sportkampen;
 • Lagere school kinderen (6-12 jaar)
  O.a. het MultiMove-bewegingsaanbod, Jeugdsportinitiaties, Buitenspeeldag, Gooikse sponsorloop, Alles met de bal, American Games, de jeugdsportgids,… en het aanbod van de Gooikse sportverenigingen en sportkampen.
 • Tieners ( 12-18 jaar)
  O.a. SNS Pas, jeugdsportinitiaties, de jeugdsportgids,…en het aanbod van de Gooikse sportverenigingen en Sportkampen.
 • 18+
  met o.a. onderhoudsgym, X-Fit workout,  … en het aanbod van de Gooikse sportverenigingen.
 • 50+
  met o.a. sportgelgroep badminton, Gooiks petanqueaanbod, …en het aanbod van de Gooikse sportverenigingen.
 • Doelgroepen
  met het sportaanbod voor sporters met een beperking in Gooik.

Daarnaast is er ook nog het aanbod voor dat voor elke Gooikenaar, jong en oud, toegankelijjk is.
Hierin vind je o.a volgend aanbod: sportshow en kampioenenviering, Maand van de Sportclub, Sporttak in de Kijker,...


Gemeentelijke sportactiviteiten worden gedekt door de ISB Sportongevallenverzekering

Als gemeentelijke sportdienst organiseren we jaarlijks heel wat activiteiten. Helaas leiden sportieve inspanningen soms ook tot een ongeluk(je). Om onze deelnemers en begeleiders te beschermen tegen de financiële gevolgen die een verkeerde beweging of handeling kunnen hebben, zijn we verzekerd via de ISB-sportverzekering. Deze biedt een volledige dekking: lichamelijke dekking, burgelijke en strafrechtelijke verdediging en burgelijke aansprakelijkheid. Inclusief de verplaatsing van en naar de sportactiviteit.

afbeelding hartfalenSinds 2013 is de ISB-sportverzekering voor alle ingetekende gemeenten  automatisch uitgebreid met de dekking voor hartproblemen. Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebrovasculair accident) en een hartprobleem - zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct - valt sinsdien onder de noemer lichamelijk ongeval en is bijgevolg verzekerd.

Vanaf 1 januari 2017 wordt ook schade aan brillen en lenzen terugbetaald tot een maximum van 250 euro. Deze schade is alleen gedekt op voorwaarde dat ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel en de bril of lenzen gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. 

Meer informatie nodig over de ISB-sportverzekering?
Raadpleeg hier de polisvoorwaarden , bijvoegsel hartfalen of de brochure ISB-sportverzekering.

 

Aangifte ongeval - Procedure (enkel gemeentelijke activiteiten)

Inlichtingen betreffende het invullen van het verzekeringsformulier van Ethias.
Luik A
- Art1 : in te vullen door de sportdienst
- Art2 tem art 5 : in te vullen door het slachtoffer
- Art 6 : indien van toepassing
- Art 7 in te vullen+ ondertekening door de sportdienst 

Luik B
- B : ondertekenen door slachtoffer (of een ouder indien het slachtoffer minderjarig
is) + kleefbriefje van uw ziekenfonds

Luik C
- C1 t/m C13 : in te vullen en te ondertekenen door de behandelende geneesheer

Handelswijze :
a) Na het ongeval dient het betreffende verzekeringsformulier, ingevuld en ondertekend, zo vlug mogelijk (bij voorkeur binnen de 48 uren) bezorgd te worden aan de Gooikse sportdienst.
Op dit moment dienen nog geen betalingsbewijzen meegestuurd worden!
b) Na controle zal de sportdienst het origineel document opsturen naar ISBvzw, een kopie wordt tijdelijk bewaard op de sportdienst.
b) Het slachtoffer dient alle betalingsbewijzen (dokter, apotheker, kine …) te bewaren voor de afrekening met het ziekenfonds en Ethias.
c) Ethias zal contact opnemen met het slachtoffer (na ± 6 weken) waarna alle verdere afhandelingen gebeuren tussen Ethias en het slachtoffer.

Inwoners van Gooik sporten VEILIG 

Niet in een sportclub, maar wel sportief? Hou je conditie, en die van je gezin, veilig op peil. De gemeente Gooik biedt samen met Zeker Sporten en ISB voordelige sportpakketten aan waarmee je met een gerust gevoel jouw favoriete sportactiviteiten beoefent. 
Voor €20 per jaar sport je gezond en geniet je bovendien van tal van bijhorende voordelen. 

5 REDENEN WAAROM INWONERS VAN GOOIK VEILIG SPORTEN
De gemeente Gooik biedt samen met Zeker Sporten en ISB voordelige sportpakketten aan waarmee je met een gerust gevoel jouw favoriete gezondheidssport beoefent. 
Voor jou alleen, of voor het hele gezin? We geven je alvast 5 redenen waardoor jullie meteen de sprong willen wagen.


1. Voor slechts €20 per jaar krijg je tips, advies én een bijhorende sportverzekering. Schrijf je met het hele gezin in? Dan betaal je €35 per jaar. De prijs voor deze sportpakketten zijn de goedkoopste in hun soort.


2. Regelmatig krijg je een vakkundige motivatietip op je afgevuurd. Slimme training, energieke voeding, nieuwe trends,… je bent van alles op de hoogte.


3. Je mutualiteit betaalt je sportpakket gedeeltelijk of volledig terug.


4. Je bent 24u/24u, 7d/7d en overal ter wereld verzekerd voor volgende gezondheidssporten: wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen en yoga. 


5. Als Zeker Sporten-lid krijg je een cadeaubon van €6 bij Decathlon.


Interesse? Surf naar zekersporten.be/gooik en sport onmiddellijk veilig.