Samenwerking 

Plattelandscentrum Paddenbroek wordt gerealiseerd door een unieke samenwerking met verschillende partners: