Senioren 

De vrijetijdsbesteding van de steeds groeiende doelgroep van 50-plussers en senioren zal als maatschappelijk fenomeen ook een doelgerichte aanpak vergen in het toekomstig gemeentelijk beleid.

De seniorenraad speelt een belangrijke rol in de integratie van senioren in het vrijetijdsaanbod van de gemeente. De raad formuleert tevens adviezen omtrent alle thema's en onderwerpen die senioren aanbelangen en onderhoudt de contacten met de seniorenverenigingen.