• Over Gooik

Laatste nieuws uit uw gemeente!

De eerstvolgende politieraad heeft plaats op maandag 27 maart. De agenda vindt u via

http://www.lokalepolitie.be/5405/over-ons/beleidsorganen/agenda-politieraad.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Gooik brengt ter kennis van de bevolking dat er een onteigeningsplan opgesteld werd voor het verwerven van een strook grond kadastraal gekend, 1e afdeling, sectie C nr. 478b.

Het dossier ...

Extra: gemeentelijke aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling volstaat.
 
UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie
Weersverwachting in Gooik
Meer weer in Gooik